Документ 377-2007-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 02.07.2010, підстава - 489-2010-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 6 березня 2007 р. N 377
Київ
Про затвердження Порядку використання
у 2007 році коштів, передбачених у державному
бюджеті для здійснення заходів у сфері поводження
з відходами та небезпечними хімічними речовинами
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 489 ( 489-2010-п ) від 23.06.2010 }

{ Дію Постанови продовжено на 2009 рік з урахуванням
положень Закону України "Про Державний бюджет України
на 2009 рік" ( 835-17 ) та особливостей, викладених в
Постанові КМ N 32 ( 32-2009-п ) від 14.01.2009 }
{ Установити, що у 2010 році кошти державного бюджету
( 2154-17 ), передбачені Міністерству охорони
навколишнього природного середовища за окремими
програмами, використовуються відповідно до Порядку,
затвердженого цією Постановою, згідно з Постановою
КМ N 489 ( 489-2010-п ) від 23.06.2010 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок використання у 2007 році коштів,
передбачених у державному бюджеті ( 489-16 ) для здійснення
заходів у сфері поводження з відходами та небезпечними хімічними
речовинами, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 березня 2007 р. N 377
ПОРЯДОК
використання у 2007 році коштів, передбачених
у державному бюджеті ( 489-16 ) для здійснення заходів
у сфері поводження з відходами та небезпечними
хімічними речовинами

1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2007 році
коштів, передбачених Мінприроди у державному бюджеті ( 489-16 ) за
програмою "Поводження з відходами та небезпечними хімічними
речовинами" (далі - бюджетні кошти).
2. Бюджетні кошти спрямовуються відповідно до плану
природоохоронних заходів, затвердженого Міністром охорони
навколишнього природного середовища та погодженого з
Віце-прем'єр-міністром України згідно з розподілом функціональних
повноважень і Міністром фінансів у місячний строк після набрання
чинності цим Порядком. { Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 489 ( 489-2010-п ) від
23.06.2010 }
3. План природоохоронних заходів формується відповідно до
переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних
заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
17 вересня 1996 р. N 1147 ( 1147-96-п ) (ЗП України, 1996 р.,
N 18, ст. 505), за такими напрямами:
будівництво, технічне переобладнання і реконструкція
сміттєпереробних і сміттєспалювальних заводів;
будівництво, розширення та реконструкція споруд, придбання та
впровадження установок, обладнання та машин для збору,
транспортування, перероблення, знешкодження та складування
побутових, сільськогосподарських і промислових відходів
виробництва, кубових залишків;
будівництво, розширення та реконструкція установок,
виробництв, цехів для одержання сировини або готової продукції з
відходів виробництва та побутових відходів;
будівництво, розширення та реконструкція комплексів,
спеціалізованих полігонів та інших об'єктів для знешкодження та
захоронення не придатних для використання пестицидів, шкідливих і
токсичних промислових та інших відходів;
спеціальні роботи щодо запобігання пилоутворенню на прилеглих
територіях шламонакопичувачів і хвостосховищ;
будівництво, розширення та реконструкція цехів утилізації
осадів на очисних каналізаційних та водопровідних комплексах;
будівництво та реконструкція установок знешкодження та
утилізації шламів;
забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення,
зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і
захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, у тому числі
не придатних або заборонених до використання хімічних засобів
захисту рослин;
рекультивація порушених земель та використання родючого шару
ґрунту під час проведення робіт, пов'язаних з порушенням земель.
{ Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 489 ( 489-2010-п ) від
23.06.2010 }
4. Мінприроди доводить план природоохоронних заходів до
розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, відповідальних за
його виконання.
5. Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти
здійснюється в установленому законодавством порядку. { Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 489 ( 489-2010-п ) від
23.06.2010 }
6. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів,
проводяться відповідно до Порядку обслуговування державного
бюджету за видатками та операціями з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету
( z0716-04 ), затвердженого Державним казначейством. { Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 489 ( 489-2010-п ) від
23.06.2010 }
7. Мінприроди готує та подає Мінфіну щокварталу до 20 числа
наступного місяця і річну - до 10 лютого наступного року
інформацію про використання бюджетних коштів за формою,
встановленою Мінприроди за погодженням з Мінфіном.
8. Складення та подання фінансової звітності про використання
бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим і ефективним
витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.вгору