Документ 376_038, чинний, поточна редакція — Затвердження від 23.07.2008, підстава - 669-2008-п
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 11.08.2008, підстава - v2579321-08. Подивитися в історії? )

               Угода 
між Кабінетом Міністрів України та Урядом
Держави Ізраїль про співробітництво в галузі
поштового зв'язку і телекомунікацій

{ Угоду затверджено Постановою КМ N 669 ( 669-2008-п )
від 23.07.2008 )

Дата підписання: 26.11.2003 Дата затвердження Україною: 23.07.2008 Дата набрання чинності для України: 11.08.2008
Кабінет Міністрів України та Уряд Держави Ізраїль, далі -
"Сторони",
розуміючи, що розвиток комунікацій є основним фактором
сприяння торгівлі і технічного обміну, а також економічного і
соціального розвитку кожної країни,
підтверджуючи необхідність взаємовигідного співробітництва
для розвитку сучасних послуг зв'язку, модернізації мереж зв'язку в
обох країнах і розширення та розвитку послуг зв'язку між двома
країнами,
керуючись бажанням розвивати і поглиблювати взаємовигідне
співробітництво в галузі зв'язку,
домовилися про таке:
Загальні питання
Стаття 1
Сторони на основі рівності, взаємності та взаємної вигоди
надаватимуть і розвиватимуть послуги поштового зв'язку і
телекомунікацій між Державою Ізраїль та Україною відповідно до
положень цієї Угоди, основоположних документів Всесвітнього
поштового союзу, Статуту ( 995_099 ) і Конвенції Міжнародного
союзу електрозв'язку ( 995_100 ) і основоположних документів
Світової організації торгівлі.
Питання, не врегульовані цією Угодою чи вищезгаданими
документами, вирішуватимуться шляхом взаємних консультацій.
Стаття 2
Сторони зобов'язуються розвивати свої відносини на основі
цієї Угоди та взаємоприйнятних положень основоположних документів
та угод відповідних міжнародних організацій, включаючи Всесвітній
поштовий союз, Міжнародний союз електрозв'язку та Світову
організацію торгівлі. У разі виникнення розбіжностей між
зобов'язаннями цієї Угоди та взаємоприйнятними положеннями
відповідних вищезгаданих міжнародних угод, останні матимуть
переважну силу.
Стаття 3
Сторони будуть заохочувати контакти між державними органами і
приватними організаціями, академічними і дослідними інститутами,
корпораціями, іншими відповідними організаціями і спеціалістами
для обговорення наукових і технічних питань, пов'язаних з
діяльністю в галузі поштового зв'язку і телекомунікацій.
Такі структури можуть укладати відповідні меморандуми, які
забезпечуватимуть деталі співпраці за цією Угодою.
Сторони будуть сприяти обміну інформацією, згідно з умовами
Статті 16, щодо своїх програм лібералізації та інвестицій у галузі
поштового зв'язку і телекомунікацій, які можуть представляти
взаємний інтерес, з метою заохочення до участі компаній іншої
Сторони у проектах галузі поштового зв'язку і телекомунікацій.
Стаття 4
Сторони погоджуються проводити обмін думками з питань
регулювання послуг поштового зв'язку і телекомунікацій в
середовищі все більшої лібералізації ринку.
Стаття 5
Сторони погоджуються надавати консультації на запит іншої
Сторони з питань поштового зв'язку і телекомунікацій в рамках
міжнародних організацій, включаючи Всесвітній поштовий союз,
Міжнародний союз електрозв'язку та Світову організацію торгівлі,
та співробітничати для досягнення цілей цих організацій у галузі
поштового зв'язку і телекомунікацій.
Стаття 6
Вся діяльність, яка здійснюється в рамках цієї Угоди,
включаючи укладення додаткових угод чи меморандумів, має
проводитися згідно з відповідним законодавством держав Сторін,
залежно від бюджетних можливостей та в рамках компетенції
організацій, залучених до цієї діяльності.
Поштовий зв'язок
Стаття 7
1. Сторони дозволятимуть обмін авіапоштою та наземною поштою,
надаючи такі послуги:
a. Поштові відправлення, які включають листи, поштові картки,
друковані матеріали, мітки "М", літературу для сліпих і дрібні
пакети;
b. Звичайні поштові посилки;
c. Міжнародна прискорена пошта (EMS).
2. Сторони можуть заохочувати організації своїх держав
надавати додаткові поштові послуги у разі необхідності.
Стаття 8
Сторони своєчасно інформуватимуть одна одну шляхом листування
про обмеження, пов'язані з умовами пересилки, доставки і вмісту
поштових відправлень.
Стаття 9
Сторони докладатимуть зусиль для вжиття необхідних заходів
для вдосконалення поштового обміну і забезпечення його
схоронності.
Стаття 10
Сторони будуть сприяти розвитку співробітництва у сфері
філателії, включаючи організацію філателістичних виставок.
Телекомунікації
Стаття 11
Сторони погоджуються сприяти створенню мереж телекомунікацій
між їхніми країнами на основі сучасних технологій та їх інтеграції
до всесвітньої мережі телекомунікацій, включаючи створення нових
каналів за допомогою наявних супутникових систем та
волоконно-оптичних ліній зв'язку.
З цією метою співробітництво за міжнародними проектами може
реалізовуватися на основі окремих угод, укладених між
зацікавленими організаціями Сторін.
Стаття 12
Сторони погоджуються розвивати співробітництво відповідно до
своїх можливостей і потреб з існуючими в країні іншої Сторони
науковими та академічними закладами, що пов'язані з поштовим
зв'язком і телекомунікаціями, з метою розвитку взаємовигідного
двостороннього співробітництва.
Терміни та умови такого співробітництва будуть реалізовані
шляхом укладення угод між зацікавленими організаціями держав
Сторін.
Стаття 13
Сторони можуть, у разі необхідності, консультуватися між
собою щодо подальшого спрощення експлуатаційних, управлінських і
тарифних домовленостей, враховуючи актуальну ситуацію в поштовому
і телекомунікаційному обслуговуванні в обох країнах.
Стаття 14
Міністерство зв'язку Держави Ізраїль та Державний комітет
зв'язку та інформатизації України будуть відповідальними за
реалізацію цієї Угоди від відповідних Сторін, якщо немає інших
домовленостей між ними.
Англійська мова буде робочою, якщо немає інших домовленостей
між Сторонами.
Кожна Сторона буде витрачати власні кошти на реалізацію цієї
Угоди, якщо немає інших домовленостей між ними.
Стаття 15
Будь-які суперечки щодо тлумачення та застосування цієї Угоди
підлягають вирішенню шляхом переговорів і консультацій між
Сторонами.
Стаття 16
Кожна зі Сторін буде розголошувати або розповсюджувати
інформацію, отриману від іншої Сторони, яка позначена або заявлена
як конфіденційна цією Стороною, тільки за письмової згоди Сторони,
яка надала таку інформацію.
Стаття 17
Кожна зі Сторін в будь-який час може запропонувати будь-які
доповнення до цієї Угоди. Безпосередні консультації між Сторонами
стосовно змін і доповнень мають розпочатися не пізніше шістдесяти
днів після отримання письмового запиту з цього приводу однією із
Сторін від іншої через дипломатичні канали.
Будь-яка зміна до цієї Угоди має бути письмово погоджена
Сторонами і для набуття чинності має пройти процедуру, зазначену у
Статті 18.
Стаття 18
Ця Угода набуває чинності з дати отримання останнього
письмового повідомлення Сторін через дипломатичні канали про
виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття
чинності цією Угодою.
Ця Угода залишається чинною протягом невизначеного терміну і
може бути припинена через шість місяців після того, як одна зі
Сторін повідомить у письмовій формі через дипломатичні канали іншу
Сторону про свій намір припинити дію цієї Угоди.
Припинення дії Угоди не впливатиме на розпочаті, але ще не
завершені заходи, і ці заходи будуть продовжені до їх повної
реалізації, якщо Сторони письмово не погодяться про інше.
Вчинено у м. Єрусалимі 26 листопада 2003 року, що відповідає
1 Кіслев 5764 року, у двох примірниках, кожен мовою іврит,
українською і англійською мовами, при цьому всі тексти є
автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення текст
англійською мовою матиме переважну силу.
За Кабінет Міністрів України За Уряд Держави Ізраїль
(підпис) (підпис)вгору