Угода про співробітництво в сфері туризму між Урядом України та Урядом Держави Ізраїль
Ізраїль, Кабінет Міністрів України; Угода, Міжнародний документ від 11.07.1995
Документ 376_035, чинний, поточна редакція — Підписання від 11.07.1995
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 27.03.1996. Подивитися в історії? )

               Угода 
про співробітництво в сфері туризму
між Урядом України та Урядом Держави Ізраїль

Дата підписання: 11.07.1995 Дата набрання чинності для України: 27.03.1996
Уряд України та Уряд Держави Ізраїль (далі "Сторони"),
керуючись бажанням зміцнювати дружні стосунки між двома
країнами та сприяти подальшому порозумінню між народами своїх
держав,
з метою поширення співробітництва в сфері туризму між обома
державами на основі рівності та взаємовигідності,
погодились про таке:
СТАТТЯ 1
Сторони сприятимуть розвитку туризму між двома країнами,
особливо в організованому туризмі, та заохочуватимуть зв'язки між
відповідними керівними органами, туристичними асоціаціями та
організаціями обох держав, а також сприятимуть здійсненню
перевезень туристів.
СТАТТЯ 2
Сторони заохочуватимуть інвестиції в туризм, в тому числі від
приватних підприємств.
СТАТТЯ 3
Сторони погодились розвивати двостороннє співробітництво в
галузях оздоровчого туризму, учбових програм, подальшого обміну
туристичними експертами, професійними інформаційними матеріалами,
документацією, статистичними даними, туристичною літературою.
Реклама та документація, якою обмінюватимуться Сторони,
звільняються від мита. Також від мита звільнятимуться експозиційні
некомерційні матеріали, що направлятимуться на туристичні ярмарки
та виставки.
СТАТТЯ 4
Сторони співробітничатимуть з міжнародними туристичними
організаціями.
СТАТТЯ 5
Сторони, керуючись цією Угодою, доручатимуть своїм державним
туристичним адміністраціям за необхідності проводити зустрічі з
метою розробки та реалізації робочих програм і контролю за їх
виконанням.
СТАТТЯ 6
Відповідальність за виконання цієї Угоди покладена на
Державний комітет України по туризму та Міністерство туризму
Держави Ізраїль.
СТАТТЯ 7
Ця Угода набуває чинності з дня отримання Сторонами по
дипломатичних каналах Нот, в яких вони інформують одна одну про
проходження Угодою всіх процедур, передбачених внутрішнім
законодавством для вступу її в дію.
Ця Угода діє протягом п'яти років і буде автоматично
подовжена на наступний п'ятирічний період, якщо жодна з Сторін
письмово по дипломатичних каналах не повідомить іншу про
припинення дії Угоди не пізніше, ніж за 6 місяців до закінчення
терміну її дії.
Вчинено в м. Єрусалимі 11 липня 1995 року, що відповідає 13
дню Тамуз місяця 5755 року, у двох примірниках, кожний
українською, англійською мовами та мовою іврит, при цьому всі
тексти є автентичними. У випадку виникнення розбіжностей в
тлумаченні тексту статей Угоди, перевага надається тексту
англійською мовою.
За Уряд України За Уряд Держави Ізраїль
(підпис) (підпис)вгору