Угода між Урядом України та Урядом Держави Ізраїль про повітряне сполучення
Ізраїль, Україна, Кабінет Міністрів України; Угода, Міжнародний документ від 12.01.1993, 12.11.1993
Документ 376_006, чинний, поточна редакція — Редакція від 22.02.2010, підстава - 376_043


Угода
між Урядом України та Урядом Держави Ізраїль
про повітряне сполучення

 
{ Зміни та доповнення до Угоди див.у Протоколі ( 376_043 ) від 22.02.2010 }

 
  Дата підписання:          12.01.1993
  Дата набрання чинності для України: 17.09.1995 
    Уряд України та Уряд Держави Ізраїль, які надалі іменуються "Договірні сторони";
     визнаючи Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію, відкриту для підписання у Чикаго 7 грудня 1944 року ( 995_038 );
     визнаючи важливість повітряного транспорту як засобу встановлення та підтримки дружби, взаєморозуміння та співробітництва між народами обох країн;
     бажаючи сприяти розвитку повітряних перевезень між Україною та Державою Ізраїль, проводити у повному обсязі міжнародне співробітництво у цій галузі;
     бажаючи укласти Угоду для здійснення повітряного сполучення між їх територіями;
     домовились про таке:
 
Стаття I
 
Визначення
 
     З метою тлумачення та застосування цієї Угоди, якщо контекст не передбачає іншого:
     а) термін "Конвенція" означає Конвенцію про Міжнародну цивільну авіацію, відкриту для підписання у Чікаго 7 грудня 1944 року, та включає будь-який Додаток, ухвалений згідно з Статтею 90 цієї Конвенції, а також будь-яку зміну Додатків або самої Конвенції, прийнятої згідно із Статтями 90 та 94, якщо ці Додатки та зміни набрали чинності для обох Договірних Сторін або ратифіковані ними;
     b) термін "авіаційні влади" означає стосовно України Міністра транспорту та стосовно держави Ізраїль - Міністра транспорту, або у обох випадках - будь-яку особу або орган, належним чином уповноважені виконувати будь-які функції згаданих влад;
     c) термін "призначене авіапідприємство" означає авіапідприємство, яке кожна Договірна Сторона призначила згідно з Статтею III цієї Угоди для здійснення договірних сполучень, визначених у Додатку до цієї Угоди;
     d) терміни "територія", "повітряні сполучення", "міжнародні повітряні сполучення", "авіапідприємство" та "зупинка з некомерційними цілями" мають значення, вказані у Статтях 2 та 96 Конвенції;
     е) термін "Угода" означає цю Угоду, Додатки до неї, а також будь-які їх зміни;
     f) термін "встановлені маршрути" означає маршрути, встановлені або ті, що повинні бути встановлені у Додатку до Угоди;
     g) термін "договірні лінії" означає міжнародні повітряні перевезення пасажирів, вантажу та пошти, які відповідно до положень Угоди можуть виконуватися цивільними повітряними суднами по встановлених маршрутах;
     h) термін "тариф" означає ціни, встановлені за перевезення пасажирів, багажу, та умови застосування цих цін, включаючи ціни та умови за агентські та інші додаткові послуги, але виключаючи винагороду за перевезення пошти або її умови;
     i) термін "ємність" щодо "договірних ліній означає ємність повітряного судна, яке здійснює такі сполучення, помножену на частоту рейсів, виконаних цим повітряним судном за цей строк на маршруті або його дільниці.
 
Стаття II
 
Надання прав
 
     1. Кожна Договірна Сторона надає іншій Договірній Стороні права, передбачені Угодою, з метою встановлення та здійснення міжнародних повітряних сполучень по маршрутах, визначених у Додатку до Угоди.
     2. Авіапідприємство, призначене кожною Договірною Стороною, матиме такі права, якщо інше не визначено Угодою або Додатком до неї:
     a) здійснювати польоти без посадки через територію іншої Договірної Сторони;
     b) здійснювати на вказаній території зупинки з некомерційними цілями;
     c) під час експлуатації договірних ліній по встановлених маршрутах здійснювати на території іншої Договірної Сторони у пунктах, визначених у Додатку до цієї Угоди, навантажування та розвантаження пасажирів, вантажу та пошти, прямуючих з або на територію Договірної Сторони, яка призначила авіапідприємство.
     3. Ніщо у цій Угоді не розглядатиметься як надання призначеному авіапідприємству однієї Договірної Сторони привілею брати на борт на території іншої Договірної Сторони пасажирів, вантаж або пошту для здійснення перевезень за винагороду або за наймом в інший пункт в межах території цієї чи іншої Договірної Сторони.
 
Стаття III
 
Призначення авіапідприємств та надання
дозволу на польоти
 
     1. Кожна Договірна Сторона матиме право призначити письмово іншій Договірній Стороні одне авіапідприємство для експлуатації договірних ліній між територіями двох країн по встановлених маршрутах.
     2. Після одержання цього призначення інша Договірна Сторона без затримки надасть призначеному авіапідприємству дозвіл на виконання польотів згідно з положеннями пунктів 3 та 4 цієї Статті.
     3. Авіаційні влади однієї Договірної Сторони можуть зажадати від призначеного авіапідприємства іншої Договірної Сторони доказів того, що воно здатне виконувати умови, що передбачені законами та правилами, яких звичайно та обґрунтовано дотримуються ці влади при здійсненні міжнародних повітряних сполучень згідно з вимогами Конвенції.
     4. Кожна Договірна Сторона матиме право відмовити у наданні дозволу, зазначеного у пункті 2 цієї Статті, або зажадати виконання таких умов, які вважатиме за потрібні при користуванні призначеним авіапідприємством правами, вказаними у статті II цієї Угоди, у будь-якому випадку, коли згадана Договірна Сторона не отримала задовільних доказів того, що переважне володіння та фактичний контроль над авіапідприємством здійснюється Договірною Стороною, яка його призначила, або її громадянами.
     5. Призначене авіапідприємство, яке отримало дозвіл на здійснення польотів, може розпочати експлуатацію договірних ліній у будь-який час при умові, що тариф, встановлений згідно з положеннями Статті IV цієї Угоди, діє на цих лініях.
 
Стаття IV
 
Скасування або припинення прав
 
     1. Кожна Договірна Сторона матиме право скасувати здійснення польотів або припинити користування правами, вказаними у Статті II цієї Угоди та наданими авіапідприємству, призначеному іншою Договірною Стороною, або дотримуватись таких умов, які вона вважатиме за потрібні при користування цими правами:
     а) у випадку відсутності задовільних доказів того, що переважне володіння та фактичний контроль над авіапідприємством здійснюється Договірною Стороною, яка його призначила, або громадянами цієї Договірної Сторони; або
     b) у випадку, коли це авіапідприємство не дотримується законів та правил Договірної Сторони, яка надає ці права; або
     c) у будь-якому випадку, коли авіапідприємство іншим чином порушує визначені Угодою умови експлуатації договірних ліній.
     2. Якщо негайне скасування, припинення або вимога дотримуватись умов, зазначених у пункті 1 цієї Статті, не є необхідними для запобігання подальшого порушення законів та правил, це право буде використано тільки після проведення консультації з іншою Договірною Стороною.
 
Стаття V
 
Звільнення від мита та зборів
 
     1. Кожна Договірна Сторона на підставі взаємності, у тому обсязі, який дозволений її законами, звільняє призначене авіапідприємство іншої Договірної Сторони від обмежень на імпорт, мит, акцизних податків, зборів за огляд та інших державних мит та зборів за матеріали, запасні частини, включаючи двигуни, комплектне обладнання повітряних суден, бортові запаси та харчові продукти (включаючи тютюнові вироби, напої та інші продукти, призначені для продажу пасажирам в обмежених кількостях під час польоту) та інші предмети, призначені для використання виключно у зв'язку із здійсненням польотів або обслуговуванням повітряного судна призначеного авіапідприємства цієї іншої Договірної Сторони, яке експлуатує договірні лінії. Це поширюється також на бланки квитків, вантажні накладні, будь-які друковані матеріали з емблемою авіакомпанії та звичайну рекламну продукцію, що розповсюджується цим призначеним авіапідприємством безкоштовно.
     2. Звільнення, гарантоване цією Статтею, стосується наведеного у пункті 1 цієї Статті переліку матеріалів, запасів та обладнання:
     а) які ввезені на територію однієї Договірної Сторони призначеним авіапідприємством іншої Договірної Сторони або від його імені;
     b) які знаходились на борту повітряного судна призначеного авіапідприємства до прибуття або відправлення з території іншої Договірної Сторони;
     с) які прийняті на борт повітряного судна призначеного авіапідприємства однієї Договірної Сторони на території іншої Договірної Сторони та призначені для використання при експлуатації договірних ліній;
     незалежно від того використані такі предмети повністю або частково на території Договірної Сторони, яка надала звільнення, при умові, що такі предмети не відчужені на території вказаної Договірної Сторони. Матеріали, вказані вище у пунктах а), b), с), будуть зберігатись під митним наглядом або контролем.
     3. Комплектне бортове обладнання, а також матеріали та запаси, які звичайно знаходяться на борту повітряного судна призначеного авіапідприємства кожної Договірної Сторони, можуть бути вивантажені на території іншої Договірної Сторони тільки з дозволу митних влад цієї території. У такому разі вони можуть залишатись під наглядом вказаних влад до того часу, доки не будуть вивезені назад або не отримають іншого призначення згідно з митними правилами.
     4. Звільнення, визначені у пункті 1 цієї Статті, будуть дійсними у разі укладення авіапідприємством однієї Договірної Сторони контракту про оренду або передачу на території іншої Договірної Сторони предметів, вказаних у пункті 1 цієї Статті, з іншим авіапідприємством, якому також надані подібні пільги цієї іншою Договірною Стороною.
 
Стаття VI
 
Тарифи
 
     1. Тарифи, котрими користується призначене авіапідприємство однієї Договірної Сторони при перевезеннях на або з території іншої Договірної Сторони, встановлюватимуться на розумному рівні з урахуванням усіх відповідних факторів, включаючи собівартість перевезень, розумний прибуток та тарифи інших авіапідприємств. Договірні Сторони вважатимуть неприйнятними тарифи, які є хижацькими або дискримінаційними, невиправдано великими або стримуючими, завдяки зловживанню домінуючим положенням, або штучно заниженими внаслідок прямої чи непрямої урядової субсидії та підтримки.
     2. Тарифи, зазначені у пункті 1 цієї Статті, узгоджуватимуться між призначеними авіапідприємствами обох Договірних Сторін після консультації з іншими авіапідприємствами, що експлуатують весь маршрут або його дільницю; така угода буде досягнута, по можливості, з використанням процедур Міжнародної асоціації повітряного транспорту (ІАТА), або будь-якого іншого відповідного міжнародного механізму для опрацювання тарифів.
     3. Узгоджені таким чином тарифи подаватимуться на затвердження авіаційним владам обох Договірних Сторін не менш ніж за 45 днів до передуваної дати їх введення. Цей строк може бути скорочений за згодою цих влад.
     4. Таке затвердження може бути прискорено. Якщо жодна з авіаційних влад не викаже свого несхвалення протягом 30 днів з дати подання на розгляд згідно з пунктом 3 цієї Статті, ці тарифи вважатимуться затвердженими. У випадку, якщо строк розгляду був скорочений, як передбачено пунктом 3, авіаційні влади можуть погодитись на встановлення строку для виявлення будь-якої незгоди меншого, ніж 30 днів.
     5. Якщо немає можливості узгодити тариф відповідно до положень пункту 2 цієї Статті або протягом строку, встановленого згідно з пунктом 4 цієї Статті, одна авіаційна влада інформує іншу про свою незгоду з будь-яким тарифом, попередньо узгодженим у відповідності до положень пункту 2, авіаційні влади обох Договірних Сторін після консультації з авіаційними владами будь-якої держави, чию пораду вони вважатимуть корисною, намагатимуться встановити тариф за взаємною згодою.
     6. Якщо авіаційні влади не мають можливості узгодити будь-який тариф, наданий їм згідно з пунктом 3 цієї Статті, або встановити тариф відносно до пункту 5 цієї статті, то така суперечка вирішується згідно з положеннями Статті XVIII цієї Угоди.
     7. Тариф, встановлений у відповідності до положень цієї Статті, має силу до того часу, поки не буде встановлений новий. Однак, дотримання положень цього пункту не може продовжити дію тарифу більш ніж на 12 місяців понад встановлений строк.
 
Стаття VII
 
Представництво
 
     1. Призначене авіапідприємство однієї Договірної Сторони матиме можливість на взаємній підставі утримувати на території іншої Договірної Сторони свої представництва та комерційний, оперативний та технічний персонал, необхідний у зв'язку з експлуатацією договірних ліній. Цей персонал складатиметься із громадян однієї або обох Договірних Сторін за необхідністю.
     2. Ці потреби у персоналі можуть бути задоволені за вибором призначеного авіапідприємства за рахунок його власних службовців або з використанням послуг інших організацій, компаній або авіапідприємств, діючих на території іншої Договірної Сторони та уповноважених надавати такі послуги на території цієї Договірної Сторони.
     3. На представництва та їх персонал поширюються закони та правила, діючі на території іншої Договірної Сторони; у відповідності до таких законів та правил кожна Договірна Сторона на підставі взаємності з мінімальною затримкою надасть представництвам та персоналу, вказаному у пункті 1 цієї Статті, необхідний дозвіл на роботу, візи з правом роботи за наймом або інші подібні документи. Кожна Договірна Сторона гарантує відповідному призначеному авіапідприємству іншої Договірної Сторони надання належного приміщення та обладнання, необхідного для його діяльності з метою сприяння без затримки роботі відповідних авіапідприємств Договірних Сторін.
 
Стаття VIII
 
Застосування законів та правил
 
     1. Закони та правила кожної Договірної Сторони щодо допуску на або відправлення з її власної території повітряного судна під час перебування у межах її території, будуть застосовані до повітряних суден призначеного авіапідприємства іншої Договірної Сторони під час прибуття на, відправлення з та перебування у межах згаданої території.
     2. Закони та правила кожної Договірної Сторони, які стосуються допуску на, перебування в, транзиту через та відправлення з її території пасажирів, екіпажу, багажу, вантажу та пошти, що знаходяться на повітряному судні, включаючи правила допуску та випуску, імміграції та еміграції, паспортного, митного, валютного контролю та санітарних заходів, виконуватимуться авіапідприємством кожної Договірної Сторони під час прибуття на, відправлення з та перебування у межах території іншої Договірної Сторони.
 
Стаття IX
 
Визнання посвідчень та свідоцтв
 
     1. Посвідчення льотної придатності, кваліфікаційні посвідчення та свідоцтва, що видані або визнані дійсними однією Договірною Стороною та мають чинність, визнаватимуться іншою Договірною Стороною дійсними при експлуатації договірних ліній при умові, що вимоги, згідно з якими ці посвідчення та свідоцтва були видані або визнані чинними, рівні або перевищують мінімальні стандарти, котрі можуть встановлюватись у відповідності до Конвенції.
     2. Однак, кожна Договірна Сторона має право відмовитись визнати при виконанні польотів над своєю територією чинність кваліфікаційних посвідчень та свідоцтв, що видані її громадянам іншою Договірною Стороною.
 
Стаття X
 
Безпека
 
     1. Договірні Сторони підтверджують свої взаємні обов'язки щодо забезпечення безпеки цивільної авіації від незаконного втручання. А саме, вони діятимуть у відповідності до положень Конвенції про злочини та деякі інші акти, що здійснюються на борту повітряних суден, підписаної в Токіо 14 вересня 1963 року, Конвенції про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден ( 995_167 ), підписаної в Гаазі 16 грудня 1970 року, Конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації ( 995_165 ), підписаної в Монреалі 23 вересня 1971 року та Протоколу про боротьбу з незаконними актами насильства в аеропортах, що обслуговують міжнародну цивільну авіацію, підписаного в Монреалі 24 лютого 1988 року.
     2. Договірні Сторони повинні взаємно забезпечувати за вимогою усю необхідну допомогу для запобігання незаконного захоплення цивільного повітряного судна та інших протиправних дій, спрямованих проти безпеки такого повітряного судна, його пасажирів та екіпажу, аеропортів та аеронавігаційних засобів, а також будь-якої іншої загрози безпеці цивільної авіації.
     3. Договірні Сторони у своїх взаємовідносинах діятимуть у відповідності до положень авіаційної безпеки, встановлених Міжнародною організацією цивільної авіації та визначених як Додатки до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, у тому обсязі, в якому вони застосовуються до Договірних Сторін; вони вимагатимуть, щоб експлуатанти повітряних суден, зареєстрованих ними, або експлуатанти повітряних суден, які постійно базуються, або мають основне місце діяльності на їх території, та експлуатанти аеропортів на їх території, діяли у відповідності до таких положень авіаційної безпеки.
     4. Кожна Договірна Сторона погоджується з тим, що до таких експлуатантів повітряних суден іншою Договірною Стороною можуть бути висунуті вимоги, необхідні для додержання вищезазначених у пункті 3 положень та умов авіаційної безпеки під час прильоту, відльоту або перебування у межах території цієї іншої Договірної Сторони. Кожна Договірна Сторона забезпечить застосування необхідних заходів у межах своєї території для захисту повітряних суден та перевірки пасажирів, екіпажу, поклажі, багажу, вантажу та бортових запасів перед та під час прийому на борт завантаження. Кожна Договірна Сторона доброзичливо розглядатиме будь-який запит іншої Договірної Сторони щодо обгрунтованого застосування спеціальних заходів безпеки у відповідь на конкретну загрозу.
     5. У випадку дій або загрози дій, пов'язаних з незаконним захопленням цивільних повітряних суден, або іншими протиправними діями, спрямованими проти безпеки повітряних суден, їх пасажирів та екіпажу, аеропортів або аеронавігаційних засобів, Договірні Сторони допомагатимуть одна одній шляхом полегшення зв'язку та інших відповідних заходів, спрямованих на швидке та безпечне усунення таких дій або загрози дій.
     6. Якщо Договірна Сторона має підставу вважати, що інша Договірна Сторона відхиляється від положень авіаційної безпеки, викладених у цій Статті, авіаційні влади цієї Договірної Сторони можуть зажадати негайних консультацій з авіаційними владами іншої Договірної Сторони.
 
Стаття XI
 
Переказ зароблених коштів
 
     1. Призначене авіапідприємство однієї Договірної Сторони на підставі взаємності буде вільно здійснювати продаж перевезень на території іншої Договірної Сторони за місцеву або будь-яку вільно конвертовану валюту безпосередньо або через агентів згідно з існуючими повноваженнями, та згідно з відповідними національними законами та правилами.
     2. Призначені авіапідприємства обох Договірних Сторін зможуть на підставі взаємності вільно конвертувати у тверду валюту різницю, одержану як перевищення прибутку над видатками, та переказувати ці зароблені кошти з території, де вони були отримані, на свою територію. В цю систему переказів включатимуться прибутки від продажу, здійсненого безпосередньо або через агентів, повітряних перевезень, а також додаткових послуг; такі сплати виконуватимуться у відповідності до положень угоди про розрахунки, що діє між двома країнами, якщо така угода була здійснена, та згідно з правилами валютного регулювання.
     3. Призначені авіапідприємства Договірних Сторін отримають згоду на цей переказ не більш як за 30 днів від дня запиту. Процедура такого переказу відповідатиме правилам валютного обміну країни, на території якої одержані прибутки.
     4. Авіапідприємства Договірних Сторін вільно виконуватимуть переказ коштів після одержання дозволу. У випадку, якщо з технічних причин цей переказ неможливо виконати негайно, авіапідприємства Договірних Сторін одержать перевагу щодо переказу подібно до імпортерів іншої Договірної Сторони.
     5. Кожна Договірна Сторона надасть призначеному авіапідприємству іншої Договірної Сторони на підставі взаємності звільнення від усіх зборів та сплат щодо прибутку та доходів, отриманих від здійснення повітряних сполучень.
 
Стаття XII
 
Ємність
 
     1. Обом призначеним авіапідприємствам надаватимуться справедливі та рівні можливості експлуатації договірних ліній, які вказані у Додатку до цієї Угоди.
     2. При експлуатації договірних ліній призначене авіапідприємство кожної Договірної Сторони братиме до уваги інтереси призначеного авіапідприємства іншої Договірної Сторони, щоб запобігти небажаного впливу на перевезення, здійснювані іншим авіапідприємством на всьому маршруті або його дільниці, або на інших маршрутах цієї зони.
     3. При експлуатації Договірних ліній призначені авіапідприємства забезпечуватимуть ємність у суворій відповідності до очікуваного попиту споживачів, що мешкають на територіях Договірних Сторін. Ця ємність буде рівно розподілена між призначеними авіапідприємствами Договірних Сторін, якщо не обумовлено інше.
     4. Частота та розклади руху по договірних лініях встановлюватимуться за взаємною згодою між двома призначеними авіапідприємствами та подаватимуться на затвердження авіаційним владам до початку експлуатації вказаних договірних ліній не менш ніж за 30 днів до їх вступу в дію. У випадку неможливості досягнення такої згоди між призначеними авіапідприємствами проблема з'ясовуватиметься авіаційними владами Договірних Сторін.
     5. Для експлуатації договірних ліній необхідна комерційна угода між двома призначеними авіапідприємствами. Ця комерційна угода повинна бути подана для затвердження відповідним авіаційним владам.
 
Стаття XIII
 
Зменшення зборів
 
     1. Кожна Договірна Сторона може стягувати справедливі та обмірковані збори або сама підлягати стягуванню зборів за користування аеропортами та іншими авіаційними спорудами при умові, що ці збори будуть не вище, ніж ті, котрі сплачують інші авіапідприємства, здійснюючи подібні міжнародні сполучення.
     2. Кожна Договірна Сторона буде заохочувати консультації між своїми компетентними фінансовими органами та призначеними авіапідприємствами, які користуються аеропортами та обладнанням, та, якщо можливо, за допомогою представництв авіапідприємств. У випадках будь-яких очікуваних змін зборів, сплачуваних експуатантами, їм будуть надані обґрунтовані попередження, щоб дозволити їм висловити свої погляди перш, ніж зміни будуть проведені.
     3. Жодна з Договірних Сторін не буде надавати перевагу у застосуванні своїх митних, імміграційних, карантинних та інших правил або у користуванні аеропортами, авіатрасами, аеронавігаційним та іншим обладнанням, яке знаходиться під її контролем, своїм власним або будь-яким іншим авіапідприємствам у порівнянні з авіапідприємством іншої Договірної Сторони, залученим до подібних міжнародних повітряних сполучень.
 
Стаття XIV
 
Обмін інформацією та статистикою
 
     Авіаційні влади кожної Договірної Сторони за запитом нададуть авіаційним владам іншої Договірної Сторони таку статистичну інформацію, яка може бути обґрунтовано потрібна для визначення ємності, що забезпечується призначеним авіапідприємством, обсягу перевезень під час експлуатації договірних ліній, а також інформацію по пунктах відправлення та призначення комерційного навантаження, яке перевозиться виключно з або у треті країни без права стоп-овера.
 
Стаття XV
 
Прямий транзит
 
     Пасажири прямого транзиту через територію Договірної Сторони, які не залишають зону аеропорту, відведену для цих цілей, підлягатимуть спрощеному контролю. Багаж та вантаж прямого транзиту звільнятимуться від мита та інших зборів.
 
Стаття XVI
 
Консультації
 
     1. Авіаційні влади Договірних Сторін регулярно проводитимуть консультації у дусі тісного співробітництва з метою забезпечення дотримання та втілення в життя положень цієї Угоди та Додатка.
     2. Ці консультації розпочнуться протягом 60 днів від дати отримання запиту, якщо Договірними Сторонами не обумовлено інше.
 
Стаття XVII
 
Зміни
 
     1. Якщо одна з Договірних Сторін вважає необхідним змінити будь-які положення цієї Угоди, вона може запросити проведення консультацій з іншою Договірною Стороною. Такі консультації можуть проводитися між авіаційними владами шляхом переговорів або заочно, та розпочнуться не пізніше 60 днів від дати запиту. Будь-які зміни, узгоджені таким чином, набудуть чинності після одержання підтвердження шляхом обміну дипломатичними нотами.
     2. Зміни Додатка до цієї Угоди можуть бути зроблені шляхом безпосереднього узгодження між компетентними авіаційними владами Договірних Сторін та підтверджені шляхом обміну дипломатичними нотами.
     3. Угода може бути змінена у відповідності до будь-якої багатосторонньої конвенції, яка може стати обов'язковою для обох Договірних Сторін.
 
Стаття XVIII
 
Врегулювання спорів
 
     1. Якщо виникають будь-які спори між Договірними Сторонами стосовно тлумачення чи застосування цієї Угоди, Договірні Сторони, в першу чергу, намагатимуться врегулювати їх шляхом переговорів.
     2. Якщо Договірні Сторони не досягнуть врегулювання шляхом переговорів, вони можуть погодитись винести спір на розгляд Арбітражу, який налічує трьох арбітрів, по одному повинна призначити кожна Договірна Сторона, а третього призначать ці два арбітри. Кожна з Договірних Сторін призначатиме арбітра протягом 60 днів від дати отримання однією з Договірних Сторін по дипломатичних каналах вимоги арбітражного вирішення спору, а третій арбітр повинен бути призначений протягом наступних 60 днів. Якщо одна з Договірних Сторін не призначить арбітра протягом вказаного строку, або якщо третій арбітр не буде призначений у вказаний строк, Президент Ради Міжнародної організації цивільної авіації може за вимогою однієї з Договірних Сторін призначити арбітра або арбітрів, як того вимагає справа. У всіх випадках третій арбітр буде громадянином третьої країни та, діючи як голова Арбітражу, визначить місце проведення Арбітражу. Арбітраж встановить свою власну процедуру та, якщо необхідно, визначить застосованість законів.
     3. Будь-яке рішення, прийняте Арбітражем, буде обов'язковим для обох Договірних Сторін, якщо вони не вирішать інакше під час передачі спору до Арбітражу.
     4. Видатки Арбітражу будуть рівно розподілені між Договірними Сторонами.
     5. Якщо одна з Договірних Сторін не виконує будь-яке рішення, винесене у відповідності до пункту 3 цієї Статті, інша Договірна Сторона може, поки така ситуація існує, припинити або скасувати будь-які права або привілеї, надані для здійснення цієї Угоди Договірній Стороні або призначеному авіапідприємству, які не виконують свої обов'язки.
 
Стаття XIX
 
Реєстрація
 
     Ця Угода та всі її зміни, погоджені по дипломатичних каналах, будуть зареєстровані в Міжнародній організації цивільної авіації.
 
Стаття XX
 
Припинення дії
 
1. Ця Угода матиме чинність протягом невизначеного строку.
     2. Кожна Договірна Сторона може у будь-який час надіслати іншій Договірній Стороні письмове повідомлення про своє бажання припинити чинність цієї Угоди. Таке повідомлення буде водночас надіслане до Міжнародної організації цивільної авіації. У такому випадку ця Угода втратить чинність через 12 місяців від дати одержання цього повідомлення іншою Договірною Стороною, якщо воно не відкликано за взаємною згодою до закінчення вказаного строку. Якщо підтвердження іншої Договірної Сторони про одержання повідомлення відсутнє, воно вважатиметься одержаним через 14 днів після одержання повідомлення Міжнародною організацією цивільної авіації.
 
Стаття XXI
 
Набрання чинності
 
     Ця Угода набирає чинності з того дня, коли обидві Договірні Сторони нададуть письмові повідомлення одна одній шляхом обміну дипломатичними нотами, що їх відповідні внутрішні вимоги для набрання чинності виконані.
 
     На засвідчення чого ті, що нижче підписались, належним чином уповноважені на це своїми відповідними Урядами, підписали цю Угоду.
 
     Вчинено у м.Єрусалимі 12 січня 1993 року, що відповідає 19 дню тевета 5753 року, у двох примірниках, кожний українською мовою, мовою івріт та англійською мовою, всі три тексти однаково автентичні. У випадку розбіжності при тлумаченні переважатиме англійський текст.
 
 За Уряд                      За Уряд 
України Держави Ізраїль
(підпис) (підпис)
 
Україна
Міністерство Закордонних Справ
 
     Міністерство Закордонних Справ України засвідчує свою повагу Посольству Держави Ізраїль в Україні і має честь повідомити, що Українська сторона виконала всі необхідні внутрішньодержавні процедури для набуття чинності Угодою між Урядом України та Урядом Держави Ізраїль про повітряне сполучення, що була підписана 12 січня 1993 року у м.Єрусалимі.
 
     Міністерство користується цією нагодою, щоб поновити Посольству запевнення у своїй високій повазі.
 
Київ, 20 квітня 1994 року
 
 Посольство Держави Ізраїль 
в Україні
м.Київвгору