Документ 376_004-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.08.2019

ПРОГРАМА
співробітництва в галузях освіти, культури, молоді та спорту між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль на 2019-2022 роки


Дата вчинення:

19.08.2019


Дата набрання чинності для України:

19.08.2019

Кабінет Міністрів України та Уряд Держави Ізраїль, далі - Сторони,

спрямовані на розвиток та поглиблення освітньої, культурної, молодіжної та спортивної співпраці між Україною та Державою Ізраїль;

переконані, що така співпраця сприятиме покращенню взаємних знань та зміцненню відносин, які базуються на дружбі, взаєморозумінні та довірі, що існують між народами обох держав;

у відповідності до принципів і норм міжнародного права та на підставі Угоди між Урядом України та Урядом Держави Ізраїль про співробітництво в галузі освіти і культури, підписаної в м. Єрусалимі 12 січня 1993 року,

домовилися про таке:

НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА

1. ОСВІТА

1.1. Сторони сприяють обміну інформацією та конструктивним контактам між державами Сторін у різних освітніх аспектах.

1.2. Сторони сприяють розвитку співробітництва між освітніми установами держав Сторін.

1.3. Сторони сприяють, відповідно до своїх бюджетних коштів, обмінам інформацією, досвідом, документацією та експертами у таких сферах:

• Система освіти держав Сторін

• Підготовка вчителів і навчання впродовж життя для вчителів

• Організація та управління школою

• Освітні нормативні акти (такі як нормативні акти з обслуговування вчителів і т. ін.)

• Освіта студентів з обмеженими можливостями і особливими потребами

• Децентралізація і шкільна автономія

• Громадянська освіта та освіта з ґендерної рівності

• Освіта для обдарованих дітей

• Культурна та релігійна інтеграція національних меншин (включаючи спільні проекти)

• Антинаркотичні програми (включаючи спільні проекти)

• Викладання іноземної мови

• Формальна і неформальна освіта

• Спільне навчання (тобто література, кіно та інше)

• Інклюзивна освіта

• Культура і спадщина

• Освіта дорослих (освіта впродовж життя)

• Науково-технологічна освіта

• Внесок молоді у громаду

• Розвиток життєвих навичок

• Мистецька освіта

• Професійне навчання і технічна освіта

• Технології та інновації для шкіл, вчителів і студентів

1.4. Сторони сприятимуть співробітництву між школами у різноманітних проектах з інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).

1.5. Сторони домовилися співпрацювати у сфері електронного навчання, включаючи проектування, розробку і впровадження програмно-апаратного забезпечення та професійну практику, таких як: електронні книги, навчання програмному забезпеченню для управління, дистанційне навчання, підготовка вчителів тощо.

В Україні інформацію про систему освіти можна отримати сайті Національного інформаційного центру академічної мобільності ENIC Ukraine www.enic.in.ua

В Ізраїлі інформацію про освітню систему можна отримати на офіційному сайті Міністерства освіти: www.education.gov.il

1.6. Сторони сприяють викладанню мови, літератури, історії і культури іншої країни в їхніх відповідних дошкільних, шкільних, вищих навчальних закладах. З цією метою для читання лекцій, проведення семінарів і провадження іншої освітньої діяльності запрошуються експерти з країни-партнеру. Умови здійснення експертами їхньої діяльності у державі Сторони, що приймає, узгоджуються між відповідними закладами держав Сторін або дипломатичними каналами.

1.7. Сторони зобов’язуються запобігати публікації навчальних посібників, які заохочують расизм, антисемітизм і ксенофобію, з метою подолання упередженості і стереотипів. У разі виявлення таких публікацій, кожна Сторона приверне до цього увагу іншої Сторони.

1.8. Сторони звертають особливу увагу на дослідницьку та освітню роботу, пов’язану з трагічною долею єврейської громади України під час нацистської окупації у ході Другої світової війни. Українська Сторона продовжить включати питання Голокосту у шкільну програму.

1.9. Сторони підкреслюють важливість заохочення молоді до вивчення питань Голокосту впродовж навчання, враховуючи також Стокгольмську декларацію від січня 2000 року та резолюцію ООН 60/7 від 01.11.2005 року, що визначає 27 січня щорічним Міжнародним днем пам’яті жертвам Голокосту, який підкреслює унікальний історичний характер Голокосту і засуджує все ще існуючу загрозу геноциду, расизму, антисемітизму і ксенофобії. У цьому контексті. Сторони підтримують діяльність освітніх закладів всіх рівнів, спрямовану на боротьбу з расизмом і антисемітизмом.

1.10. Сторони сприяють участі вчителів, особливо історії, в курсах з історії Голокосту і антисемітизму, що організовуються Яд Вашем - Меморіалом пам’яті Мучеників і Героїв Голокосту в Єрусалимі. Трьохтижневі курси для англомовних учасників проводяться щороку у липні.

2. СТИПЕНДІЇ

2.1. Ізраїльська Сторона надає щорічно одну (1) стипендію на літні курси сучасного івриту і дві (2) спеціалізовані стипендії на один (1) академічний рік (вісім місяців) кожна для магістрантів або аспірантів, які бажають навчатися в ізраїльському університеті.

Інформація для заявників (кінцева дата подання заявок, віковий ценз, необхідні документи, аплікаційні форми, деталі гранту та ін.) буде доступною на офіційному сайті Міністерства закордонних справ: http://www.mfa.gov.il, а також щорічно повідомлятиметься по дипломатичних каналах.

2.2. Українська Сторона надає щорічно 2 (дві) стипендії на один (1) академічний рік (десять місяців) для ізраїльських магістрантів.

Інформація для заявників (кінцевий строк подання заявок, необхідні документи та інші специфічні умови) українська сторона інформує ізраїльську сторону дипломатичними каналами.

2.3. Надання стипендій залежить від бюджетних рамок Сторін.

3. СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

3.1. Сторони сприяють обміну публікаціями, дослідницькими матеріалами та іншою інформацією у сфері вищої освіти.

3.2. У період дії цієї Програми Сторони підтримують участь трьох (3) вчених у національних і міжнародних конференція/семінарах та інших подібних заходах, що проводяться в державах Сторін на період до п’яти (5) днів.

3.3. Сторони співпрацюють з питань заохочення вивчення культури, мови і сучасної історії кожної держави у відповідних вищих навчальних закладах.

4. КУЛЬТУРА

Сторони вітають високий рівень взаємних культурних заходів, відзначаючи важливу роль культурних зв’язків між державами Сторін.

4.1. Сторони заохочують обмін у сфері музичного, театрального, візуального мистецтва, скульптури, дизайну, танцю та будь-яку іншу участь груп митців чи окремих митців у турах, фестивалях та інших культурних заходах, включаючи конференції, симпозіуми, спільні вистави, робочі групи, мистецькі виставки та зустрічі, включаючи обмін інформацією та досвідом.

4.2. Сторони заохочують обмін експертами і митцями для організації та участі у театральних фестивалях.

4.3. Сторони співпрацюють у сфері образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва, фотографії та дизайну і сприяють обміну виставками і співробітництву між митцями, народними майстрами, експертами з питань мистецтва та фахівцями у сфері традиційних народних промислів.

4.4. Сторони заохочують представлення творів свої композиторів на території держави іншої Сторони. Вони також підтримуватимуть прямі контакти між музикантами (диригентами, солістами, і т. д.). музичними організаціями, інституціями, асоціаціями, оркестрами та консерваторіями у сфері класичної і сучасної музики, включаючи обмін записами та особисті візити як на комерційній, так і на некомерційній основі.

4.5. Сторони сприяють прямому співробітництву між театральними спілками, драматичними, ляльковими та іншими театрами держав Сторін.

4.6. Сторони сприяють взаємній участі у міжнародних книжкових ярмарках, літературних фестивалях та інших міжнародних літературних і книжкових мистецьких заходах, які проходять на території їх держав.

4.7. Сторони заохочують прямі контакти між музеями та бібліотеками держав Сторін. Вони сприя-ють обміну інформацією про міжнародні симпозіуми, семінари та інші заходи у цих сферах в державах Сторін. Сторони заохочують обмін досвідом з питань оцифрування колекцій бібліотек і музеїв.

4.8. Сторони розвивають співробітництво з питань збереження та відновлення культурної спадщини, заохочуючи обмін досвідом, інформацією, ноу-хау, візитами експертів та публікаціями у цій сфері.

Сторони заохочують прямі контакти між установами та організаціями, які опікуються питаннями збереження культурної спадщини, а також сприяють обміну експертами з питань культурної спадщини та їхньої участі у міжнародних наукових симпозіумах, конференціях і семінарах.

Сторони, в межах своєї компетенції та відповідно до норм міжнародного права і національного законодавства, співпрацюють з питань запобігання незаконному переміщенню об’єктів культурної спадщини та з цією метою здійснюють обмін інформацією та експертами.

5. ТЕЛЕБАЧЕННЯ

5.1. Сторони сприяють співробітництву між телевізійними експертами, а також кіно- і телевізійними організаціями.

Сторони вітають пряме співробітництво між Телевізійними Школами та обмін студентами і викладачами у цій сфері.

5.2. Сторони сприяють співробітництву між телевізійними організаціями держав Сторін, а також обміну матеріалами (функціональними та документальними) та експертами в цій галузі на комерційній та некомерційній основі. Крім того, сторони заохочують проведення семінарів на теми освітнього телебачення, навчання персоналу та довідкових матеріалів, пов’язаних з покращенням знань та розуміння іншої держави.

6. АРХІВИ

6.1. Сторони сприяють взаємному співробітництву державних архівних установ/департаментів відповідно до національного законодавства держав обох Сторін шляхом обміну спеціалістами та експертами, науковими публікаціями та виданнями, копіями архівних документів (у т. ч. цифровими) та нормативно-правовими актами. Обміни відбуваються відповідно до національного законодавства та нормативних актів держав обох Сторін та підпадають під дію бюджетних рамок Сторін.

6.2. Сторони розглянуть можливість обміну одним (1) архівістом до п’яти (5) днів під час дії цієї Програми з метою отримання інформації про організацію відповідних архівів бібліотек, а також науково-дослідних установ.

7. СПІВРОБІТНИЦТВО В РАМКАХ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

7.1. Сторони співпрацюють у галузях освіти, культури, спорту, молоді і комунікацій в рамках міжнародних організацій, таких як Рада Європи, з метою обміну інформацією та реалізації спільних програм.

8. МОЛОДІЖНИЙ ОБМІН

8.1. Сторони погоджуються, що обміни молоддю є важливим внеском у відносини між державами Сторін, тому вони підтримують такі програми.

Особлива увага приділяється активній участі молоді у житті громади, заохоченню молодіжної співпраці та налагодженню співпраці шляхом проведення конкретних молодіжних заходів.

8.2. Сторони заохочують спільні проекти фахівців та експертів у молодіжній сфері, деталі яких визначаються Міністерством молоді та спорту України та Організацією молодіжних обмінів Ізраїлю.

9. СПОРТ

9.1. Сторони заохочують співробітництво у сфері спорту, загалом шляхом обміну спортивними командами, тренерами та експертами з різних дисциплін. Деталі розробляються шляхом взаємних консультацій між зацікавленими організаціями держав Сторін. Терміни та умови таких обмінів погоджуються між зацікавленими організаціями держав Сторін.

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

10. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

10.1. Кожна Сторона забезпечує правові засоби захисту прав інтелектуальної власності на всі матеріали, отримані в рамках цієї Програми, відповідно до законодавств і нормативно-правових актів, що діють у державах Сторін.

10.2. Права інтелектуальної власності, набуті або створені в результаті спільної діяльності відповідно до цієї Програми, будуть розподілені за взаємно узгодженими умовами, викладеними в окремих домовленостях перед початком спільної діяльності.

10.3. Жодна із Сторін не передає ніякої комерційно цінної конфіденційної інформації, отриманої в рамках виконання цієї Програми, будь-якій третій стороні без попередньої письмової згоди Сторони, звідки така інформація походить.

11. ФІНАНСОВІ УМОВИ

11.1. Фінансові та інші умови обмінів, а також розклади заходів, узгоджуються шляхом взаємних консультацій між відповідними органами держав Сторін.

11.2. Обмін особами (артисти, експерти і т. ін.). Обміни регулюються таким:

• Кожна Сторона надсилає іншій відповідну інформацію (біографія, мета візиту), володіння мовами, пропонований маршрут, заплановані дати приїзду та від’їзду) англійською мовою не пізніше шістдесяти (60) днів до очікуваної дати візиту делегації або осіб.

• Сторона, що приймає, підтверджує прийняття пропозиції протягом тридцять (30) днів або раніше.

• Кожна особа чи делегація, що запрошується, має спілкуватися мовою держави Сторони, що приймає, або англійською або будь-якою попередньо узгодженою іншою мовою.

• Кожна особа і делегація несуть відповідальність за власне медичне страхування.

11.3. Стипендії:

Терміни і умови спеціалізації стипендій, що надаються ізраїльською стороною на один академічний рік, публікуються щороку державними каналами, а також на сайті Міністерства закордонних справ Ізраїлю: http://www.mfa.gov.il.

Українська сторона забезпечує ізраїльських студентів - власників стипендій за цією Програмою, таким:

a. безкоштовним навчанням;

b. стипендією у розмірі ідентичному для студентів - громадян України відповідно до національного законодавства України;

c. проживанням у студентському гуртожитку. При цьому вартість житла відповідає вартості, встановленої для студентів - громадян України, відповідно до національного законодавства України.

d. невідкладна медична допомога відповідно до національного законодавства України. Стипендіати мають придбати дійсний в Україні поліс медичного страхування.

Ізраїльська сторона забезпечує учасників літніх курсів Мовної Школи УЛЬНАН (бенефіціари стипендій), які приймаються в рамках цієї Програми, таким:

a. частково безкоштовним навчанням;

b. стипендія для покриття витрат на проживання відповідно до умов мовної школи / академічної установи;

c. медичним страхуванням, за виключенням стоматологічної допомоги та хронічних захворювань.

11.4. Обмін виставками: Фінансові умови кожного проекту узгоджуються Сторонами окремо.

12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Ця Програма не виключає реалізації інших обмінів у галузях освіти і культури.

12.2. Сторони погоджуються, що всі ініціативи, зазначені у Програмі, здійснюються у межах коштів, що передбачені відповідним щорічним бюджетом.

12.3. Будь-яка діяльність, що проваджується відповідно до цієї Програми бідь-якою із Сторін, здійснюється відповідно до законодавства, нормативно-правових актів та процедур держави цієї Сторони.

12.4. Усі відмінності, що можуть виникати в рамках цієї Програми, вирішуються дипломатичними каналами.

12.5. Сторони довіряють своїм компетентним органам реалізацію цієї Програми.

12.6. Ця Програма може бути змінена за взаємною письмовою згодою Сторін. Ці зміни оформлюються окремим протоколом, що становить невід’ємну частину цієї Програми і набирає чинності з дати, визначеної Сторонами.

12.7. Ця Програма набирає чинності з дати її підписання і залишається чинною до 31 грудня 2022 року. Її дія може бути автоматично продовжена на додатковий трирічний (3) період, якщо жодна із Сторін не повідомить іншу дипломатичними каналами про свій намір припинити її дію принаймні за дев’яносто (90) днів до передбаченої дати її припинення.

12.8. Припинення дії цієї Програми не впливає на поточну діяльність в рамках цієї Програми, якщо Сторони не домовляться про інше.

Підписано у м. Київ 19 серпня 2019 року, що відповідає 18 Ава 5778, у двох примірниках кожний українською, івритом і англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні положень цієї Програми текст, викладений англійською мовою, вважається переважним.


За Кабінет Міністрів України

За Уряд Держави Ізраїль


(підпис)

(підпис)вгору