Документ 376_003-19, чинний, поточна редакція — Підписання від 19.08.2019

ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНА УГОДА
між Міністерством освіти і науки України та Міністерством освіти Держави Ізраїль про сприяння вивченню мови іврит у закладах освіти України та вивченню української мови у закладах освіти Держави Ізраїль


Дата вчинення:

19.08.2019


Дата набрання чинності для України:

19.08.2019

Міністерство освіти і науки України та Міністерство освіти Держави Ізраїль, далі - Сторони,

бажаючи розвивати двостороннє співробітництво у галузі освіти між країнами,

беручи до уваги основоположні принципи Меморандуму про взаєморозуміння та основні принципи співробітництва між Україною та Державою Ізраїль, підписаного 12.01.1993 р.,

базуючись на положеннях Угоди між Урядом України та Урядом Держави Ізраїль про співробітництво в галузі освіти і культури, укладеної 12.01.1993 р.,

враховуючи Угоду про співробітництво у галузі освіти між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль, укладену 09.04.2000 р.,

з метою забезпечення реалізації права громадян України, які належать до єврейської національної меншини, вивчати мову іврит у державних і комунальних закладах освіти України або через національні культурні товариства,

домовилися про таке:

Стаття 1

Сторони заохочують і сприяють вивченню мови іврит у закладах освіти України та вивченню української мови у закладах освіти Держави Ізраїль.

Стаття 2

Українська сторона гарантує зарахування осіб, які належать до єврейської національної меншини України, до закладів освіти, в яких вивчається мова іврит. Такі особи зараховуються до таких закладів освіти незалежно від місця проживання за заявою батьків та результатами співбесіди зі школою.

Українська сторона під час закріплення за закладами освіти, в яких вивчається мова іврит, території їх обслуговування сприяє врахуванню кількості таких закладів на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, їх спроможності та кількості дітей, які належать до єврейської національної меншини України, проживають на відповідній території та виявили бажання вивчати іврит у відповідному закладі освіти.

Стаття 3

Ізраїльська сторона сприяє створенню, згідно з запитом, закладів (класів), в яких вивчається українська мова, в Державі Ізраїль.

Стаття 4

Сторони сприяють, згідно з запитом, забезпеченню високого рівня викладання мови іврит у закладах освіти України та української мови у закладах освіти Держави Ізраїль відповідно до національного законодавства держав Сторін у сфері освіти та надають експертним групам Сторін можливість надавати методичну допомогу, включаючи обмін вчителів, навчальні програми, семінари для вчителів мови іврит та української мови у державах Сторін.

Стаття 5

1. Будь-яка діяльність Сторін, спрямована на реалізацію цієї Угоди, буде здійснюватися відповідно до національного законодавства їхніх держав.

2. Ця Угода може бути змінена за взаємною письмовою згодою обох Сторін.

3. Будь-які відмінності в інтерпретації реалізації цієї Угоди вирішуються на дружній основі шляхом консультацій Сторін.

4. Ця Угода набирає чинності з дати підписання і залишається чинною протягом п’яти років. Її дія автоматично продовжується на наступні п’ятирічні періоди, якщо жодна із Сторін за шість місяців до закінчення початкового п’ятирічного періоду або наступних п’ятирічних періодів не повідомить іншу Сторону в письмовій формі дипломатичними каналами про свій намір припинити дію цієї Угоди.

5. Припинення дії цієї Угоди не впливатиме на діяльність, що розпочалася до припинення діяльності між Сторонами в рамках цієї Угоди.

Учинено в м. Київ 19 серпня 2019 року, у двох примірниках, кожний українською мовою, мовою іврит та англійською мовою, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей під час тлумачення положень цієї Угоди, перевага надається тексту англійською мовою.


За Міністерство освіти
і науки України

За Міністерство освіти
Держави Ізраїль


(підпис)

(підпис)


Геннадій НАДОЛЕНКО

Йоель ЛІОН


Надзвичайний і Повноважний
Посол України в Державі Ізраїль

Надзвичайний
і Повноважний Посол
Держави Ізраїль в Українівгору