Про порядок введення в дію Закону України "Про міжнародні договори України"
Постанова Верховної Ради України від 22.12.19933768-XII
Документ 3768-XII, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 03.08.2004, підстава - 1906-IV

                                                          

П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
( Постанова втратила чинність на підставі Закону
N 1906-IV ( 1906-15 ) від 29.06.2004 )
Про порядок введення в дію Закону України
"Про міжнародні договори України"

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1994, N 10, ст. 46 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про міжнародні договори
України" ( 3767-12 ) з дня опублікування (окрім пункту 7 статті
7).
2. Пункт 7 статті 7 ввести в дію з часу утворення
Конституційного Суду України.
3. Міністерству закордонних справ України забезпечити видання
"Зібрання діючих міжнародних договорів України".
4. Кабінету Міністрів України затвердити у місячний термін
Положення про порядок укладення, виконання та денонсації
міжнародних договорів України міжвідомчого характеру.

Голова Верховної Ради України І. ПЛЮЩ
м.Київ, 22 грудня 1993 року
N 3768-XIIвгору