Документ 3764-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.09.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 25.10.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Протоколу
до Угоди про партнерство і співробітництво
між Україною і Європейськими Співтовариствами
та їх державами-членами про Рамкову угоду
між Україною та Європейським Співтовариством
про загальні принципи участі України
в програмах Співтовариства
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 19-20,
ст.178 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Ратифікувати Протокол до Угоди про партнерство і
співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та
їх державами-членами ( 994_a41 ) про Рамкову угоду між Україною та
Європейським Співтовариством про загальні принципи участі України
в програмах Співтовариства, вчинений 22 листопада 2010 року в
м. Брюсселі, який набирає чинності для України в перший день
місяця, що настає після дати, коли Сторони повідомлять одна одній
дипломатичними каналами про виконання процедур, необхідних для
набрання чинності Протоколом (додається).

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 21 вересня 2011 року
N 3764-VIвгору