Питання Державного комітету з питань науково-технічного та інноваційного розвитку
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення, Перелік від 31.05.2010376
Документ 376-2010-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.08.2017, підстава - 540-2017-п
( Остання подія — Редакція, відбудеться пізніше, підстава - 528-2018-п. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 31 травня 2010 р. N 376
Київ
Питання Державного комітету з питань
науково-технічного та інноваційного розвитку
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 675 ( 675-2010-п ) від 21.07.2010
N 937 ( 937-2011-п ) від 07.09.2011
N 1399 ( 1399-2011-п ) від 26.12.2011
N 538 ( 538-2013-п ) від 07.08.2013
N 540 ( 540-2017-п ) від 19.07.2017 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 675
( 675-2010-п ) від 21.07.2010 }

2. Відповідно до статті 7 Закону України "Про наукову і
науково-технічну експертизу" ( 51/95-ВР ) уповноважити Державний
комітет з питань науково-технічного та інноваційного розвитку
установити порядок державної акредитації фізичних і юридичних осіб
на право проведення наукової та науково-технічної експертизи,
затвердити форму відповідного свідоцтва, а також перелік
документів державного зразка, що дають право особам на провадження
експертної діяльності та надання експертних послуг без отримання
свідоцтва.
У зв'язку з цим визнати такою, що втратила чинність,
постанову Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. N 1537
( 1537-2003-п ) "Про надання Міністерству освіти і науки
повноважень щодо державної акредитації фізичних і юридичних осіб
на право проведення наукової та науково-технічної експертизи"
(Офіційний вісник України, 2003 р., N 40, ст. 2098).
3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 675
( 675-2010-п ) від 21.07.2010 }

{ Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 675
( 675-2010-п ) від 21.07.2010 }

6. Міністерству освіти і науки привести власні
нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 42

{ Положення про Державний комітет України з питань
науково-технічного та інноваційного розвитку втратило чинність на
підставі Постанови КМ N 675 ( 675-2010-п ) від 21.07.2010 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2010 р. N 376
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 540
( 540-2017-п ) від 19.07.2017 }

2. У тексті Положення про Державний реєстр наукових установ,
яким надається підтримка держави, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 р. N 380
( 380-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 17, ст. 751),
слово "МОН" замінити словом "Держкомнауки".
3. У постанові Кабінету Міністрів України від 24 грудня
2001 р. N 1717 ( 1717-2001-п ) "Про Державний фонд фундаментальних
досліджень" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2344):
1) у пункті 1 слова "Міністерства освіти і науки" замінити
словами "Державного комітету з питань науково-технічного та
інноваційного розвитку";
2) у тексті Положення про Державний фонд фундаментальних
досліджень, затвердженого зазначеною постановою ( 1717-2001-п ),
слово "МОН" замінити словом "Держкомнауки".
4. У графі "Центральні органи виконавчої влади, інші державні
органи" переліку центральних органів виконавчої влади, інших
державних органів, відповідальних за виконання зобов'язань, що
випливають із членства України в міжнародних організаціях,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня
2002 р. N 1371 ( 1371-2002-п ) "Про порядок участі центральних
органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій,
членом яких є Україна" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 38,
ст. 1776; 2010 р., N 16, ст. 747):
1) позицію "Комісія з науки і техніки з метою розвитку"
пункту 1, у позиціях "Міжнародна європейська інноваційна
науково-технічна програма", "Міжнародний центр наукової та
технічної інформації (МЦНТІ)", "Науковий комітет з антарктичних
досліджень (СКАР)", "Об'єднаний інститут ядерних досліджень
(ОІЯД)", "Рада керуючих антарктичними програмами (КОМНАП)",
"Секретаріат Договору про Антарктику" та "Український
науково-технологічний центр" пункту 3 слово "МОН" замінити словом
"Держкомнауки";
2) позицію "Організація Об'єднаних Націй з питань науки,
освіти і культури (ЮНЕСКО)" пункту 2 доповнити словом ",
Держкомнауки";
3) позицію "Робоча група з питань культури, освіти і науки"
пункту 3 доповнити словом ", Держкомнауки";
4) позицію "Організація Чорноморського економічного
співробітництва (ОЧЕС)" пункту 3 доповнити словом ",
Держкомнауки".
{ Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 538
( 538-2013-п ) від 07.08.2013 }

{ Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1399
( 1399-2011-п ) від 26.12.2011 }

{ Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 937
( 937-2011-п ) від 07.09.2011 }

{ Додаток втратив чинність на підставі Постанови КМ N 675
( 675-2010-п ) від 21.07.2010 }вгору