Про управління державним майном Української РСР
Постанова Верховної Ради Української РСР від 15.10.1990376-XII
Документ 376-XII, поточна редакція — Прийняття від 15.10.1990

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про управління державним майном Української РСР
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1990, N 44, ст.594 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
З метою захисту майнових прав та інтересів республіки,
ефективного використання й збереження державного майна в умовах
переходу до ринкових відносин і різноманітності форм власності до
прийняття Закону Української РСР про Раду Міністрів
Української РСР покласти на Раду Міністрів УРСР здійснення функцій
по управлінню державним майном Української РСР, що є у
загальнореспубліканській власності.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 15 жовтня 1990 року
N 376-XIIвгору