Документ 375-92-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.1999, підстава - 1340-98-п


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 6 липня 1992 р. N 375
Київ
 
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 1340 ( 1340-98-п ) від 25.08.98 )
 
Про затвердження Порядку обліку, оцінки й
реалізації конфіскованого, безхазяйного
майна, майна, що за правом успадкування
перейшло у власність держави, та скарбів
 
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 259 ( 259-94-п ) від 27.04.94 N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 )

 
     Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Затвердити Порядок обліку, оцінки й реалізації конфіскованого, безхазяйного майна, майна, що за правом успадкування перейшло у власність держави, та скарбів, що додається.
 
     2. Підприємствам, установам, організаціям і службовим особам сприяти державним податковим інспекціям у виконанні ними функцій щодо забезпечення обліку, оцінки й реалізації конфіскованого, безхазяйного майна, майна, що за правом успадкування перейшло у власність держави, та скарбів.
 
Перший
віце-прем'єр-міністр України К. МАСИК
 
Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПЄХОТА
 
     Інд.18
 
ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 липня 1992 р. N 375
 
П О Р Я Д О К
обліку, оцінки й реалізації конфіскованого,
безхазяйного майна, майна, що
за правом успадкування перейшло у
власність держави, та скарбів
 
I. Загальні положення
 
     1. Цей Порядок поширюється:
 
     на майно, конфісковане на підставі вироків, ухвал і постанов судів або за рішеннями інших уповноважених на те державних органів і передане державним податковим інспекціям для реалізації;
 
     на майно, визнане у встановленому порядку безхазяйним;
 
     на майно, що за правом успадкування перейшло у власність держави;
 
     на передані державним податковим інспекціям скарби.
 
     2. Цей порядок не поширюється:
 
     на незатребуване від органів зв'язку майно (в тому числі коштовності), відправлене посилками, бандеролями, листами і грошовими переказами, а також на конфісковані поштові відправлення;
 
     на бездокументні, незатребувані, реалізовані на шляху слідування вантажі і незатребуваний багаж на залізничному, водному, повітряному та автомобільному транспорті;
 
     на інше майно, що перейшло у власність держави, відносно якого законодавством України встановлено інший порядок обліку, оцінки й реалізації.
 
II. Облік і оцінка майна
 
     3. Облік, вжиття заходів щодо охорони й оцінки майна, зазначеного в пункті 1 цього Порядку, покладається на державні податкові інспекції.
 
     4. Оцінка конфіскованого, безхазяйного майна, майна, що за правом успадкування перейшло у власність держави, та скарбів провадиться комісією у складі представників державної податкової інспекції та організації, якій передається це майно для реалізації або вирористання, у 5-денний строк з дня взяття на облік податковою інспекцією.
 
     У необхідних випадках для оцінки окремих предметів комісією запрошуються спеціалісти-експерти.
 
     5. Оцінка майна, взятого на облік державними податковими інспекціями, провадиться:
 
     а) товарно-матеріальних цінностей (крім імпортних), на які встановлено державні регульовані ціни, - за цими цінами з урахуванням зносу;
 
     б) товарно-матеріальних цінностей, на які не встановлено державних регульованих цін, імпортних товарів, а також будівель і споруд (у тому числі житлових будинків) - за цінами, визначеними комісією за участю спеціалістів-експертів, з урахуванням діючих ринкових цін на момент оцінки;
 
     в) продуктивної і робочої худоби (крім племінної), птиці, кролів, сімей бджіл, а також шкіряної і хутрової сировини, зерна, фуражу, овочів та іншої сільськогосподарської продукції, на які встанвлено державні закупівельні ціни, - за цими цінами, а сільськогосподарської продукції, на яку не встановлено державних закупівельних цін, - за цінами можливої реалізації;
 
     г) валютних цінностей, а також іншого майна, не переліченого у даному пункті, - у порядку, встановленому Міністерством фінансів України.
 
III. Реалізація майна
 
     6. Реалізація конфіскованого, безхазяйного майна, майна, що за правом успадкування перейшло у власність держави, та скарбів провадиться державними податковими інспекціями з дотриманням такого порядку:
 
     а) будівлі і споруди (в тому чилі житлові будинки) та їх частини безплатно передаються у комунальну власність, якщо інше не передбачено законодаством;
 
     б) предмети, що мають історичну, наукову, художню чи іншу культурну цінність, після проведення спеціальної експертизи безплатно передаються до державних музеїв, бібліотек наукових та інших закладів або реалізуються за плату в порядку, що визначається Міністерством фінансів за погодженням з Міністерством культури України;
 
     в) дорогоцінні метали в будь-якому вигляді і стані, дорогоцінне та напівдорогоцінне каміння в сирому чи обробленому вигляді та вироби з цих металів і каміння передаються Національному банку України для зарахування в доход державного бюджету;
 
     г) національна та іноземна валюта, платіжні документи і фондові цінності в іноземній валюті, банківські платіжні документи у національній валюті, що були придбані за іноземну валюту з правом переведення їх в таку валюту, передаються установам Національного банку України для зарахування в доход державного бюджету; ( На часткову зміну підпункту "г" пункту 6 установити, що 10 відсотків валютних коштів, конфіскованих згідно з постановами органів внутрішніх справ у справах про адміністративні правопорушення та за вироками судів у кримінальних справах (за вирахуванням сум, що повертаються за позовами на підставі рішень судів), спрямовуються на розвиток матеріально-технічної бази органів внутрішніх справ і Служби безпеки згідно з Постановою КМ N 259 ( 259-94-п ) від 27.04.94 )
 
     д) облігації державної внутрішньої чи цільових позик, лотерейні білети передаються установам Ощадного банку України для зарахування їх у доход державного бюджету;
 
     є) предмети релігійного культу (крім зазначених у підпунктах "б" і "в") за висновком комісії передаються безплатно або реалізуються за плату релігійним організаціям;
 
     ж) майно, не перелічене у цьому пункті, реалізується через торговельну мережу в порядку, що визначається Міністерством фінансів України.
 
     7. Витрати, пов'язані з обліком, оцінкою та реалізацією конфіскованого, безхазяйного майна, майна, що за правом успадкування перейшло у власність держави, та скарбів, компенсуються за рахунок надходжень від їх реалізації.
 
     8. Особам, які виявили і здали державній податковій інспекції скарб, належна винагорода виплачується фінансовими органами у місячний строк з дня визначення в установленому порядку вартості скарбу.
 
     9. Кошти, виручені від реалізації майна, зазначеного в пункті 1 цього Порядку, зараховуються до державного бюджету.
 
     IV. Оскарження рішень і дій органів державної податкової служби та їх посадових осіб
 
     10. Оскарження рішень і дій органів державної податкової служби та їх посадових осіб провадиться у встановленому законом порядку.
( Розділ IV в редакції Постанови КМ N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 )
 
V. Вимоги про повернення майна
 
     11. Вимоги про повернення майна, зазначеного в пункті 1 цього Порядку, або відшкодування його вартості можуть бути пред'явлені фінансовому органу протягом шести місяців з дня повідомлення заінтересованої особи про скасування відповідним державним органом рішення, на підставі якого майно перейшло у власність держави.
 
     12. Інстукція щодо застосування цього Порядку видається Міністерством фінансів України.вгору