Документ 3741-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.09.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 11.10.2011. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення зміни до розділу XX
Податкового кодексу України
щодо застосування нульової ставки
з податку на додану вартість
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 19-20, ст.174 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. У пункті 22 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України ( 2755-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13-17, ст. 112; 2012 р., N 6, ст. 50) слова та цифри "до 1 жовтня 2011 року" замінити цифрами та словами "2011 року до 31 грудня 2012 року".
 
     II. Прикінцеві положення
 
     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
     2. Кабінету Міністрів України:
 
     привести у місячний строк свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
     забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ 
м. Київ, 20 вересня 2011 року
N 3741-VIвгору