Документ 3741-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.09.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 11.10.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до розділу XX
Податкового кодексу України
щодо застосування нульової ставки
з податку на додану вартість
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 19-20,
ст.174 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. У пункті 22 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення"
Податкового кодексу України ( 2755-17 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2011 р., NN 13-17, ст. 112; 2012 р., N 6, ст. 50) слова
та цифри "до 1 жовтня 2011 року" замінити цифрами та словами "2011
року до 31 грудня 2012 року".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
привести у місячний строк свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 20 вересня 2011 року
N 3741-VIвгору