Документ 374/97-ВР, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.06.1997
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 08.07.1997. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кодексу законів
про працю України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 35, ст.223 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Кодексу законів про працю України ( 322-08 )
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375;
1989 р., N 22, ст. 235; 1991 р., N 23, ст.267; Відомості Верховної
Ради України, 1992 р., N 22, ст. 302; 1994 р., N 3, ст. 10) такі
зміни:
1. Статтю 24 після частини першої доповнити новою частиною
такого змісту: "При укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний
подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову
книжку, а у випадках, передбачених законодавством, - також
документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан
здоров'я та інші документи". У зв'язку з цим частини другу - п'яту вважати відповідно
частинами третьою - шостою.
2. Статтю 25 після слова "походження" доповнити словом
"прописку".
3. Частину п'яту статті 48 викласти в такій редакції: "Порядок ведення трудових книжок визначається Кабінетом
Міністрів України".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 19 червня 1997 року
N 374/97-ВРвгору