Документ 374-2008-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.11.2013, підстава - 795-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 квітня 2008 р. N 374
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 795 ( 795-2013-п ) від 30.10.2013 }
Про підвищення розміру пенсій деяким категоріям
громадян у зв'язку із зростанням середньомісячної
заробітної плати штатного працівника

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що у 2008 році для підвищення розміру пенсій з
1 березня згідно з частиною другою статті 42 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 )
застосовується коефіцієнт 1,0594. Підвищенню підлягають пенсії,
обчислені згідно із зазначеним Законом та законами України "Про
наукову і науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ), "Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ), "Про пенсійне забезпечення
осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"
( 2262-12 ) за зверненнями, які надійшли до 31 грудня року, що
передує року, в якому проводиться підвищення пенсії.
2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
11 травня 2005 р. N 341 ( 341-2005-п ) "Про заходи щодо реалізації
частини другої статті 42 Закону України "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування" (Офіційний вісник України, 2005 р.,
N 19, ст. 1001; 2007 р., N 32, ст. 1304, ст. 1312) зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 квітня 2008 р. N 374
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів
України від 11 травня 2005 р. N 341 ( 341-2005-п )

1. У пункті 1 постанови ( 341-2005-п ) слова "у зв'язку із
зростанням середньої заробітної плати" замінити словами "у зв'язку
із зростанням середньомісячної заробітної плати штатного
працівника".
2. У Порядку підвищення розміру пенсій відповідно до Закону
України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" у
зв'язку із збільшенням середньої заробітної плати, затвердженому
зазначеною постановою ( 341-2005-п ):
1) у назві Порядку ( 341-2005-п ) слова "у зв'язку із
збільшенням середньої заробітної плати" замінити словами "у
зв'язку із зростанням середньомісячної заробітної плати штатного
працівника";
2) у пункті 1:
у підпункті 1 слово і цифри "статті 28" замінити словами і
цифрами "абзацу другого частини першої статті 28";
доповнити:
підпункт 2 після слів "з попереднім роком" словами і цифрами
"та відповідно до частини другої статті 42 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 );
підпункт 3 після слів "Закону України "Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи" словами і цифрами "з урахуванням
підвищень у попередніх роках відповідно до частини другої статті
42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування" ( 1058-15 ) та";
підпункт 4 після слів "їх сімей" словами і цифрами "з
урахуванням підвищень у попередніх роках відповідно до частини
другої статті 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 1058-15 );
3) у пункті 3:
в абзаці першому слова "перерахованих," і "перерахованої,"
виключити;
абзац третій викласти в такій редакції:
"розмір пенсій, обчислений відповідно до частини першої
статті 54 Закону України" Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) з
урахуванням щомісячної державної адресної допомоги до пенсії
(дотації), встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 18 вересня 2004 р. N 1215 ( 1215-2004-п ) "Про
підвищення рівня пенсійного забезпечення" (Офіційний вісник
України, 2004 р., N 38, ст. 2491, N 43, ст. 2827), та збільшення
розміру пенсії згідно з постановою Кабінету Міністрів України від
27 грудня 2005 р. N 1293 ( 1293-2005-п ) "Про збільшення розмірів
пенсії деяким категоріям громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи" (Офіційний вісник України, 2005 р.,
N 52, ст. 3328);";
в абзаці четвертому:
слова "перерахованих," і "перерахування," виключити;
доповнити абзац після слів і цифр "статей 21, 22, 36 і 37
Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з
військової служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 ) з
урахуванням" словами і цифрами "підвищення розміру пенсії згідно
із статтею 104 Закону України "Про Державний бюджет України на
2006 рік" ( 3235-15 ) та";
в абзаці п'ятому слова "перерахування," і "перераховано,"
виключити;
доповнити абзац шостий після слів і цифр "(Офіційний вісник
України, 2004 р., N 38, ст. 2491, N 43, ст. 2827)" словами і
цифрами "та щомісячної державної адресної допомоги до пенсії
(дотації), доплати до пенсії, які встановлені згідно з пунктами 1
і 2 постанови Кабінету Міністрів України від 3 травня 2007 р.
N 684 ( 684-2007-п ) "Про поліпшення матеріального забезпечення
окремих категорій населення" (Офіційний вісник України, 2007 р.,
N 32, ст. 1312, N 64, ст. 2505)";
доповнити абзац сьомий після слів і цифр "(Офіційний вісник
України, 2004 р., N 38, ст. 2491, N 43, ст. 2827)" словами і
цифрами "та щомісячної державної адресної допомоги до пенсії
(дотації), встановленої згідно з пунктом 1 постанови Кабінету
Міністрів України від 3 травня 2007 р. N 684 ( 684-2007-п ) "Про
поліпшення матеріального забезпечення окремих категорій населення"
(Офіційний вісник України, 2007 р., N 32, ст. 1312, N 64,
ст. 2505)";
абзаци восьмий і дев'ятий викласти в такій редакції:
"розмір пенсій, обчислений відповідно до частини першої
статті 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) з
урахуванням підвищень у зв'язку із зростанням прожиткового
мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили
працездатність, збільшення розміру пенсії згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2005 р. N 1293
( 1293-2005-п ) "Про збільшення розмірів пенсії деяким категоріям
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
(Офіційний вісник України, 2005 р., N 52, ст. 3328) та
щомісячної державної адресної допомоги до пенсії (дотації),
встановленої згідно з пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів
України від 3 травня 2007 р. N 684 ( 684-2007-п ) "Про поліпшення
матеріального забезпечення окремих категорій населення" (Офіційний
вісник України, 2007 р., N 32, ст. 1312, N 64, ст. 2505);
розмір пенсій, обчислений особам з числа військовослужбовців
строкової служби та членам їх сімей відповідно до статей 21, 22,
36 і 37 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених
з військової служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 ) з
урахуванням підвищення розміру пенсії згідно із статтею 95 Закону
України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" ( 489-16 ) та
щомісячної державної адресної допомоги до пенсії (дотації),
встановленої згідно з пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів
України від 3 травня 2007 р. N 684 ( 684-2007-п ) "Про поліпшення
матеріального забезпечення окремих категорій населення" (Офіційний
вісник України, 2007 р., N 32, ст. 1312, N 64, ст. 2505)";
4) абзаци другий і третій пункту 5 замінити абзацом такого
змісту:
"Сума, на яку підвищується пенсія, додається до розміру
пенсійної виплати, що склався на останній день лютого року, в
якому підвищується пенсія.";
5) доповнити пункт 6 після цифр "28" цифрами "(29)".вгору