Документ 3736-XII, поточна редакція — Прийняття від 17.12.1993

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про ратифікацію Угоди з питань, пов'язаних з
поновленням прав депортованих осіб, національних
меншин і народів

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 52, ст.498 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Ратифікувати Угоду з питань, пов'язаних з поновленням прав
депортованих осіб, національних меншин і народів ( 997_090 ),
підписану від імені України у м. Бішкеку 9 жовтня 1992 року.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 17 грудня 1993 року
N 3736-XIIвгору