Документ 3735-XII, поточна редакція — Прийняття від 17.12.1993

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про ратифікацію Конвенції про боротьбу з
незаконними актами, спрямованими проти безпеки
морського судноплавства, та Протоколу про
боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти
безпеки стаціонарних платформ, розташованих на
континентальному шельфі

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 52, ст.497 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Конвенцію про боротьбу з незаконними актами, спрямованими
проти безпеки морського судноплавства ( 995_220 ), та Протокол
про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки
стаціонарних платформ, розташованих на континентальному шельфі
( 995_093 ), підписані від імені України у м. Лондоні 2 березня
1989 року, ратифікувати.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 17 грудня 1993 року
N 3735-XIIвгору