Документ 3734-XII, поточна редакція — Прийняття від 17.12.1993

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про участь України в Міжнародній конвенції щодо
втручання у відкритому морі у випадках аварій,
які призводять до забруднення нафтою, 1969 року

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 52, ст.496 )

Відповідно до статті 7 Закону України "Про правонаступництво
України" ( 1543-12 ) від 12 вересня 1991 року Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
1. Погодитись з пропозицією Президента України про участь
України в Міжнародній конвенції щодо втручання у відкритому морі у
випадках аварій, які призводять до забруднення нафтою
( 995_049 ), 1969 року і вважати цю Конвенцію обов'язковою для
України як однієї з держав - правонаступниць колишнього Союзу РСР.
2. Міністерству закордонних справ України повідомити
Генерального секретаря Міжнародної морської організації про участь
України як однієї з держав - правонаступниць колишнього Союзу РСР
у Міжнародній конвенції щодо втручання у відкритому морі у
випадках аварій, які призводять до забруднення нафтою ( 995_049 ),
1969 року.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ

м. Київ, 17 грудня 1993 року
N 3734-XIIвгору