Документ 373-IV, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2011, підстава - 2464-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про збір на обов'язкове
державне пенсійне страхування"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 7, ст.65 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010, ВВР, 2011, N 2-3, ст.11 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про збір на обов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 400/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1997 р., N 37, ст. 237; 1998 р., N 11-12, ст. 49, N 25,
ст. 147, N 42, ст. 257, N 49, ст. 303; 1999 р., N 5-6, ст. 39,
N 25, ст. 211, N 38, ст. 349, N 52, ст. 465; 2000 р., N 13,
ст. 104; 2001 р., N 2-3, ст. 10, N 31, ст. 153; 2002 р., N 12-13,
ст. 92) такі зміни:
1. Абзац третій пункту 1 статті 2 виключити.
2. У пункті 1 статті 4:
в абзаці третьому слова "абзацами третім і" замінити словом
"абзацом";

{ Абзац третій пункту 2 розділу I втратив чинність на
підставі Закону N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }

{ Абзац четвертий пункту 2 розділу I втратив чинність на
підставі Закону N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }

{ Абзац п'ятий пункту 2 розділу I втратив чинність на
підставі Закону N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кошти для покриття витрат на виплату і доставку пенсій,
призначених працівникам з числа осіб льотних екіпажів повітряних
суден цивільної авіації, які вийшли на пенсію до набрання чинності
Законом України від 17 листопада 1999 року "Про внесення змін до
деяких законів України" ( 1222-14 ), щорічно передбачати у
видатках Державного бюджету України.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 26 грудня 2002 року
N 373-IVвгору