Документ 373-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 26.01.2018, підстава - 23-2018-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 23 березня 2011 р. N 373
Київ
Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної
(професійно-технічної), вищої освіти, інших установ і закладів
незалежно від їх підпорядкування
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 23 ( 23-2018-п ) від 11.01.2018 - застосовується з
1 січня 2018 року }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 88 ( 88-2014-п ) від 25.03.2014
N 23 ( 23-2018-п ) від 11.01.2018 }

З метою підвищення престижності праці педагогічних
працівників Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити надбавку в граничному розмірі 30 відсотків
посадового окладу (ставки заробітної плати), але не менше 5
відсотків, педагогічним працівникам закладів дошкільної,
позашкільної, загальної середньої, професійної
(професійно-технічної), вищої освіти, інших установ і закладів
незалежно від їх підпорядкування. { Абзац перший пункту 1 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 88 ( 88-2014-п ) від
25.03.2014; в редакції Постанови КМ N 23 ( 23-2018-п ) від
11.01.2018 - застосовується з 1 січня 2018 року }
Розмір надбавки встановлюється керівником закладу (установи)
у межах фонду оплати праці. { Пункт 1 доповнено новим абзацом
згідно з Постановою КМ N 88 ( 88-2014-п ) від 25.03.2014 }
Надбавка встановлюється на весь обсяг навчального
навантаження, що виконується працівником.
Право на встановлення надбавки в розмірі до 30 відсотків з 1
січня 2018 р. мають керівники закладів загальної середньої освіти,
їх заступники, посади яких віднесені до посад педагогічних
працівників, вчителі та викладачі закладів професійної
(професійно-технічної) і вищої освіти, які викладають предмети
згідно з відповідним Державним стандартом загальної середньої
освіти. { Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 23
( 23-2018-п ) від 11.01.2018 - застосовується з 1 січня 2018
року }
З 1 січня 2018 р. надбавка в розмірі не менше 20 відсотків
встановлюється: { Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 23 ( 23-2018-п ) від 11.01.2018 - застосовується з 1 січня 2018
року }
керівникам шкіл, в яких апробують державний стандарт
початкової освіти відповідно до Концепції реалізації державної
політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова
українська школа" на період до 2029 року, схваленої розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. N 988
( 988-2016-р ) (Офіційний вісник України, 2017 р., N 1, ст. 22),
їх заступникам, посади яких віднесені до посад педагогічних
працівників, вчителям таких шкіл; { Пункт 1 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 23 ( 23-2018-п ) від 11.01.2018 -
застосовується з 1 січня 2018 року }
керівникам шкіл, в яких навчання хоча б в одному з початкових
класів здійснюватиметься за державним стандартом початкової освіти
в рамках реалізації зазначеної Концепції, їх заступникам, посади
яких віднесені до посад педагогічних працівників, вчителям таких
класів зазначених шкіл; { Пункт 1 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 23 ( 23-2018-п ) від 11.01.2018 - застосовується з
1 січня 2018 року }
вчителям української мови і літератури шкіл з навчанням
мовами національних меншин. { Пункт 1 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 23 ( 23-2018-п ) від 11.01.2018 - застосовується з
1 січня 2018 року }
Іншим педагогічним працівникам надбавка в розмірі до 30
відсотків може бути встановлена з 1 вересня 2018 року. { Пункт 1
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 23 ( 23-2018-п ) від
11.01.2018 - застосовується з 1 січня 2018 року }
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 5 жовтня 2009 р. N 1130 ( 1130-2009-п ) "Про
встановлення надбавки вчителям, вихователям загальноосвітніх
навчальних закладів, викладачам і майстрам виробничого навчання
професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних
закладів I-II рівня акредитації державної та комунальної форми
власності, керівникам та заступникам керівників зазначених
закладів, посади яких віднесені до посад педагогічних працівників"
(Офіційний вісник України, 2009 р., N 82, ст. 2778).
3. Ця постанова набирає чинності з 1 вересня 2011 року.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70вгору