Документ 3718-XII, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2004, підстава - 435-IV

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 3, ст. 15 )
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 435-IV ( 435-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, NN 40-44, ст.356
- набуває чинності з 01.01.2004 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
У зв'язку з прийняттям Закону України "Про власність"
( 697-12 ) внести зміни до таких законодавчих актів України:
( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 435-IV
( 435-15 ) від 16.01.2003 - набуває чинності з 01.01.2004 )
II. Визнати такими, що втратили чинність, статті 8-11, 14
Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 9 грудня 1963
року "Про порядок введення в дію Цивільного і Цивільного
процесуального кодексів Української РСР" ( 1990-06 ) (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1963 р., N 51, ст.731; 1985 р., N 23,
ст.542).
III. Частину третю статті 141 Житлового кодексу Української
РСР ( 5464-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток
до N 28, ст.573) виключити.
IV. Цей Закон набирає чинності з моменту його опублікування.

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 16 грудня 1993 року
N 3718-XIIвгору