Документ 3716-XII, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2004, підстава - 436-IV

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до деяких
законодавчих актів України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 3, ст.14 )
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20,
N 21-22, ст.144 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до законодавчих актів України такі зміни і доповнення:
( Розділ I втрачає чинність з 01.01.2004 року на підставі
Кодексу N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003 )

( Розділ II втрачає чинність з 01.01.2004 року на підставі
Кодексу N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003 )
III. Пункт 2 статті 3 Закону України "Про колективне
сільськогосподарське підприємство" ( 2114-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 20, ст.272; 1993 р., N 24,
ст.254) викласти в такій редакції:
"Підприємство вважається створеним і набуває прав юридичної
особи з дня його державної реєстрації. Порядок державної реєстрації визначається Законом України
"Про підприємництво" ( 698-12 ).
IV. Визнати такою, що втратила чинність, статтю 2 Закону
України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про
підприємства в Україні" ( 3170-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1993 р., N 24, ст.252).

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 16 грудня 1993 року
N 3716-XIIвгору