Документ 3714-XII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.12.1993
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.01.1994. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення доповнень до статті 4
Закону України "Про підприємництво"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 51, ст.482 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Частину другу статті 4 Закону України "Про підприємництво"
( 698-12 ) ( Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст.168;
Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 48, ст.654, N 51,
ст.680; 1993 р., N 30, ст.322) доповнити абзацами такого змісту:
"діяльність, пов'язана з наданням послуг для здобуття
загальної середньої та професійної освіти, підготовкою
спеціалістів різних рівнів кваліфікації;
діяльність, пов'язана з наданням туристичних послуг".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 16 грудня 1993 року
N 3714-XIIвгору