Документ 3713-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.09.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.10.2011. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо відчуження майна суб'єктів господарювання
державного сектору економіки
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 15, ст.100 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
     1. У Господарському кодексі України ( 436-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144):
 
     1) у статті 75:
 
     частину п'яту доповнити абзацом третім такого змісту:
 
     "Фонд державного майна України виступає організатором продажу нерухомого майна в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України";
 
     у частині шостій:
 
     після слів "фінансового плану" доповнити словами "якщо інше не передбачено законом";
 
     доповнити абзацом другим такого змісту:
 
     "Кошти, одержані від продажу нерухомого майна, за вирахуванням балансової (залишкової) вартості такого майна, якщо інше не встановлено законом, зараховуються до загального фонду Державного бюджету України";
 
     2) частину четверту статті 77 доповнити абзацом третім такого змісту:
 
     "Фонд державного майна України виступає організатором продажу нерухомого майна в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України".
 
     2. Пункт 2 частини першої статті 7 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" ( 185-16 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 46, ст. 456) доповнити підпунктом "к" такого змісту:
 
     "к) виступає у встановлених законодавством випадках організатором продажу нерухомого майна державних унітарних підприємств".
 
     II. Прикінцеві положення
 
     1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
     2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
     забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
 
     привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
     забезпечити приведення органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ 
м. Київ, 8 вересня 2011 року
N 3713-VIвгору