Документ 3712-XII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.12.1993
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.01.1994. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до статті 4
Закону України "Про підприємництво"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 3, ст.13 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до статті 4 Закону України "Про підприємництво"
(698-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст.168;
Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 48, ст.654, N 51,
ст.680; 1993 р., N 30, ст.324) такі зміни і доповнення:
1. Частину першу викласти в такій редакції: "Діяльність, пов'язана з виготовленням і реалізацією
наркотичних засобів, військової зброї та боєприпасів до неї,
вибухових речовин, охороною об'єктів державної власності, може
здійснюватися тільки державними підприємствами і організаціями, а
проведення ломбардних операцій - також і повними товариствами".
2. Абзац сімнадцятий частини другої викласти в такій
редакції: "надання послуг, пов'язаних з охороною колективної та
приватної власності, а також охороною громадян".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 16 грудня 1993 року
N 3712-XIIвгору