Документ 3711-XII, поточна редакція — Прийняття від 16.12.1993

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про введення в дію Закону України
"Про внесення змін та доповнень до
Закону України "Про господарські
товариства"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 3, ст.12 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про внесення змін та доповнень
до Закону України "Про господарські товариства" ( 3709-12 ) з дня
його опублікування.
2. Установити, що господарські товариства, офіційно
зареєстровані до моменту введення в дію Закону України "Про
внесення змін та доповнень до Закону України "Про господарські
товариства" ( 3709-12 ), перереєстрації не підлягають.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 16 грудня 1993 року
N 3711-XIIвгору