Document 3710-XII, valid, current version — Adoption on December 16, 1993
( Last event — Entry into force, gone January 16, 1994. Take a look at the history? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до Закону України
"Про господарські товариства"

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 51, ст.480 )

 
     У зв'язку з прийняттям Закону України "Про аудиторську діяльність" ( 3125-12 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     У частині першій статті 17 Закону України "Про господарські товариства" ( 1576-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст.682) слова "аудиторськими службами" замінити словами "аудиторськими організаціями".

 
 Президент України                   Л.КРАВЧУК 
м. Київ, 16 грудня 1993 року
N 3710-XIIon top