Документ 371/96-ВР, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2011, підстава - 2755-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Про внесення зміни до статті 2 Декрету Кабінету
Міністрів України "Про податок на промисел"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 45, ст.237 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину третю статті 2 Декрету Кабінету Міністрів України
від 17 березня 1993 року N 24-93 "Про податок на промисел"
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 19, ст.208)
доповнити словами: "а також продаж автотранспортних засобів, які
перебувають у приватній власності громадян, якщо вони реалізуються
один раз протягом року".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 13 вересня 1996 року
N 371/96-ВРвгору