Документ 3708-XII, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2011, підстава - 2755-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Про внесення доповнень до
Закону України "Про плату за землю"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 51, ст.479 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Частину першу статті 16 Закону України "Про плату за землю"
( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 38,
ст.560) викласти у такій редакції:
"Земельний податок сплачується рівними частками: - землекористувачами, які є юридичними особами, - щомісячно
до 15 числа наступного за звітним місяця; - землекористувачами - виробниками товарної
сільськогосподарської продукції та фізичними особами - до 15
серпня і 15 листопада".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 16 грудня 1993 року
N 3708-XIIвгору