Документ 3701-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.09.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.10.2011. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення зміни до статті 18
Закону України "Про загальну середню освіту"
щодо запобігання дискримінації
при вступі до початкової школи
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 15, ст.96 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Статтю 18 Закону України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 28, ст. 230) доповнити частиною сьомою такого змісту:
 
     "7. Забороняється перевіряти рівень знань під час зарахування дітей до загальноосвітнього навчального закладу, крім гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів)".
 
     II. Прикінцеві положення
 
     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
     2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ 
м. Київ, 6 вересня 2011 року
N 3701-VIвгору