Документ 3701-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.09.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.10.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 18
Закону України "Про загальну середню освіту"
щодо запобігання дискримінації
при вступі до початкової школи
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 15, ст.96 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Статтю 18 Закону України "Про загальну середню освіту"
( 651-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 28,
ст. 230) доповнити частиною сьомою такого змісту:
"7. Забороняється перевіряти рівень знань під час зарахування
дітей до загальноосвітнього навчального закладу, крім гімназій,
ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів)".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня
набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові
акти у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 6 вересня 2011 року
N 3701-VIвгору