Document 370/2011, valid, current version — Revision on May 18, 2011, on the basis - 580/2011

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Питання оптимізації системи
центральних органів виконавчої влади
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 409/2011 ( 409/2011 ) від 08.04.2011
N 580/2011 ( 580/2011 ) від 12.05.2011 }

Відповідно до пункту 15 частини першої статті 106 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) п о с т а н о в л я ю:
1. Утворити:
Державну службу України з лікарських засобів, Державну службу
України з контролю за наркотиками, реорганізувавши Державну службу
України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками;
Державне агентство автомобільних доріг України,
реорганізувавши Державну службу автомобільних доріг України;
Державне агентство України з туризму та курортів, поклавши на
це Агентство функції з реалізації державної політики у сфері
туризму та курортів;
Державну інспекцію навчальних закладів України, поклавши на
цю Інспекцію функції з реалізації державної політики з питань
державного контролю за діяльністю навчальних закладів;
Державну інспекцію України з безпеки на морському та
річковому транспорті, реорганізувавши Державну службу морського та
річкового транспорту України;
Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті,
реорганізувавши Державну автотранспортну службу України;
Державну інспекцію України з питань захисту прав споживачів,
поклавши на цю Інспекцію функції з реалізації державної політики з
питань державного контролю у сфері захисту прав споживачів.
2. Ліквідувати:
Державну службу зв'язку України, поклавши її функції на
Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації України; { Абзац другий статті 2 в редакції Указу
Президента N 409/2011 ( 409/2011 ) від 08.04.2011 }
Державну службу технічного регулювання України, поклавши її
функції (крім функцій з реалізації державної політики з питань
державного контролю у сфері захисту прав споживачів) на
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та Державну
ветеринарну та фітосанітарну службу України.
3. Перейменувати:

{ Абзац другий статті 3 виключено на підставі Указу
Президента N 580/2011 ( 580/2011 ) від 12.05.2011 }

Державне агентство з питань науки, інновацій та інформації
України на Державне агентство з питань науки, інновацій та
інформатизації України.
4. Внести до Схеми організації та взаємодії центральних
органів виконавчої влади, затвердженої Указом Президента України
від 9 грудня 2010 року N 1085 ( 1085/2010 ) "Про оптимізацію
системи центральних органів виконавчої влади", такі зміни:
1) абзац тринадцятий розділу І викласти в такій редакції:
"Міністерство будівництва та житлово-комунального
господарства України";
2) у розділі II:
а) абзаци "Державна автотранспортна служба України",
"Державна служба автомобільних доріг України", "Державна служба
зв'язку України", "Державна служба морського та річкового
транспорту України" і "Державна служба технічного регулювання
України" виключити;
б) абзаци "Державне агентство з питань науки, інновацій та
інформації України" і "Адміністрація Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації" викласти відповідно в такій
редакції:
"Державне агентство з питань науки, інновацій та
інформатизації України";
"Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України";
в) абзац "Державна служба України з лікарських препаратів і
контролю за наркотиками" замінити двома абзацами такого змісту:
"Державна служба України з контролю за наркотиками
Державна служба України з лікарських засобів";
г) доповнити розділ:
після абзацу "Державна служба фінансового моніторингу
України" абзацом такого змісту:
"Державне агентство автомобільних доріг України";
після абзацу "Державне агентство України з питань кіно"
абзацом такого змісту:
"Державне агентство України з туризму та курортів";
після абзацу "Державна екологічна інспекція України" абзацом
такого змісту:
"Державна інспекція навчальних закладів України";
після абзацу "Державна інспекція техногенної безпеки України"
абзацами такого змісту:
"Державна інспекція України з безпеки на морському та
річковому транспорті
Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті
Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів";
3) у розділі IV:
а) у пункті 1:
абзаци "Державна служба технічного регулювання України",
"Державне агентство з інвестицій та управління національними
проектами України" і "Державне агентство України з управління
державними корпоративними правами та майном" виключити;
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Державна інспекція України з питань захисту прав
споживачів";
б) у пункті 2 абзаци "Державна автотранспортна служба
України", "Державна служба автомобільних доріг України", "Державна
служба зв'язку України", "Державна служба морського та річкового
транспорту України" замінити абзацами такого змісту:
"Державне агентство автомобільних доріг України
Державне агентство України з туризму та курортів
Державна інспекція України з безпеки на морському та
річковому транспорті
Державна інспекція України з безпеки на наземному
транспорті";
в) у пункті 3 слова "регіонального розвитку" виключити;
г) у пункті 9:
абзац "Державне агентство з питань науки, інновацій та
інформації України" замінити абзацом такого змісту:
"Державне агентство з питань науки, інновацій та
інформатизації України";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Державна інспекція навчальних закладів України";
д) у пункті 10 абзац "Державна служба України з лікарських
препаратів і контролю за наркотиками" замінити абзацом такого
змісту:
"Державна служба України з лікарських засобів".
5. Кабінету Міністрів України:
1) забезпечувати до завершення реформування системи
центральних органів виконавчої влади належне виконання функцій
центральних органів виконавчої влади, що ліквідуються,
реорганізуються;
2) подати у двомісячний строк:
проекти положень про центральні органи виконавчої влади,
утворені цим Указом;
пропозиції про внесення змін до актів законодавства, що
випливають із цього Указу;
3) привести свої рішення у відповідність із цим Указом.
6. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 6 квітня 2011 року
N 370/2011on top