Документ 370-2005-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.08.2005

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 29 серпня 2005 р. N 370-р
Київ
Про затвердження заходів з відзначення 295
та підготовки до відзначення 300-ї річниці
прийняття Конституції гетьмана Пилипа Орлика

1. На виконання Указу Президента України від 21 березня
2005 р. N 504 ( 504/2005 ) затвердити заходи з відзначення 295 та
підготовки до відзначення 300-ї річниці прийняття Конституції
гетьмана Пилипа Орлика ( 001_002 ) згідно з додатком (далі -
заходи).
2. МОН, Міноборони, Міністерству культури і туризму,
Держкомархіву, Національній академії наук, Академії правових наук
разом з Мінфіном та Мінекономіки забезпечити в установленому
порядку фінансування у 2005 році заходів та передбачати на цю мету
кошти у державному бюджеті на наступні роки.
3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським держадміністраціям
забезпечити фінансування в установленому порядку у 2005 році
заходів та під час розроблення проектів місцевих бюджетів на
наступні роки передбачати кошти на цю мету.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 28

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 29 серпня 2005 р. N 370-р
ЗАХОДИ
з відзначення 295 та з підготовки
відзначення 300-ї річниці прийняття
Конституції гетьмана Пилипа Орлика
( 001_002 )
------------------------------------------------------------------- | Найменування заходу |Строк | Відповідальні |Джерела | | |вико- | за виконання |фінансування| | |нання, | | | | |роки | | | |-----------------------------------------------------------------| | I. Відзначення 295-ї річниці прийняття | | Конституції гетьмана Пилипа Орлика | |-----------------------------------------------------------------| | 1. Підготовка і видання: | | | | |----------------------------+-------+---------------+------------| | 1) наукових праць: | | | | |----------------------------+-------+---------------+------------| | Політична культура |2005- |Національна |у межах | | запорізького козацтва |2007 |академія |бюджетних | | | |наук |призначень | |----------------------------+-------+---------------+------------| | Правобережна Україна між|2006- | -"- | -"- | | Польщею, Туреччиною і |2010 | | | | Росією (від української | | | | | Конституції Пилипа | | | | | Орлика 1710 р. до | | | | | польської Конституції | | | | | "3 травня" 1791 р.) | | | | |----------------------------+-------+---------------+------------| | 2) біографічного нариса |2006 | -"- | -"- | | про Пилипа Орлика | | | | |----------------------------+-------+---------------+------------| | 3) збірника "Конституції| -"- | -"- | -"- | | та конституційні акти| | | | | України" | | | | |----------------------------+-------+---------------+------------| | 4) колективної |2007 |Національна | -"- | | монографії | |академія | | | "Становлення і | |наук | | | розвиток українського| |Академія | | | конституціоналізму" | |правових наук | | |----------------------------+-------+---------------+------------| | 5) тематичного збірника |2006, |Академія | -"- | | "Державне будівництво|I |правових | | | та місцеве |квартал|наук | | | самоврядування" | | | | |----------------------------+-------+---------------+------------| | 2. Переклад на українську |2006 |Національна | -"- | | мову і видання щоденника| |академія | | | Пилипа Орлика "Діарій" | |наук | | |----------------------------+-------+---------------+------------| | 3. Опрацювання і підготовка|2007 |Національна |у межах | | до видання документів | |академія |бюджетних | | про Пилипа Орлика та | |наук |призначень | | його добу на основі | | | | | фондів вітчизняних | | | | | архівів | | | | |----------------------------+-------+---------------+------------| | 4. Підготовка збірника |2006, |Академія | -"- | | документів і матеріалів |IV |правових | | | "Історія конституційного|квартал|наук | | | законодавства України" | | | | |----------------------------+-------+---------------+------------| | 5. Проведення книжкових |2005- |МОН | -"- | | виставок, літературних |2006 |Міноборони | | | оглядів, годин | |Міністерство | | | правознавства, | |культури та | | | тематичних лекцій, | |туризму | | | учнівських та | |Рада | | | студентських | |міністрів | | | конференцій, наукових | |Автономної | | | семінарів, виховних | |Республіки | | | годин, "круглих столів",| |Крим, | | | наукових читань, | |обласні, | | | конкурсів на кращий урок| |Київська і | | | та позакласний захід, а | |Севастопольська| | | також на кращий | |міські | | | учнівський твір у | |держадміні- | | | загальноосвітніх школах,| |страції | | | військових навчальних | |у межах коштів | | | закладах, закладах та | |місцевих | | | установах культури | |бюджетів | | |----------------------------+-------+---------------+------------| | 6. Організація тематичних |2005, |Міноборони |у межах | | лекцій у військових |III | |бюджетних | | частинах |квартал| |призначень | |----------------------------+-------+---------------+------------| | 7. Проведення на каналі |2005, |Київська |у межах | | "Культура" |III |міськдерж- |коштів | | радіопередачі, |квартал|адміністрація |місцевих | | присвяченої Пилипу | | |бюджетів | | Орлику | | | | |----------------------------+-------+---------------+------------| | 8. Створення в |2010, |Чернігівська | -"- | | Батуринському |II |облдержадмі- | | | заповіднику "Гетьманська|квартал|ністрація | | | столиця" експозиційного | | | | | розділу, присвяченого | | | | | Конституції гетьмана | | | | | Пилипа Орлика | | | | |----------------------------+-------+---------------+------------| | 9. Проведення міжнародної |2005, |МОН |у межах | | наукової конференції, |III |Національна |бюджетних | | присвяченої 295-й |квартал|академія |призначень | | річниці прийняття | |наук | | | Конституції гетьмана | | | | | Пилипа Орлика | | | | |----------------------------+-------+---------------+------------| |10. Проведення науково- |2006, |Національна |у межах | | практичної конференції |III |академія |бюджетних | | "Пилип Орлик та його |квартал|наук |призначень | | доба" і опублікування її|- 2007,| | | | матеріалів |I | | | | |квартал| | | |----------------------------+-------+---------------+------------| |11. Пошук в архівах та |2006- |Національна | -"- | | книгосховищах Швеції, |2009 |академія | | | Франції, Росії, Польщі, | |наук | | | Греції, Туреччини, | |Держкомархів | | | Німеччини та Молдови | | | | | документів і матеріалів,| | | | | пов'язаних з життям та | | | | | діяльністю гетьмана | | | | | Пилипа Орлика і його | | | | | родини, відомих | | | | | представників | | | | | української еміграції | | | | |----------------------------+-------+---------------+------------| |12. Інформування населення |2005- |Рада |у межах | | про здійснення |2010 |міністрів |коштів | | тематичних заходів через| |Автономної |місцевих | | комунальні засоби | |Республіки |бюджетів | | масової інформації | |Крим, | | | | |обласні, | | | | |Київська і | | | | |Севастопольська| | | | |міські | | | | |держадміні- | | | | |страції | | -------------------------------------------------------------------
II. Підготовка до відзначення 300-ї річниці
прийняття Конституції гетьмана Пилипа Орлика
1. Створити неігровий фільм про гетьмана Пилипа Орлика, його
родину та соратників у рамках державного замовлення на створення
та розповсюдження фільмів, що випускаються кіностудіями України.
Міністерство культури та туризму.
IV квартал 2009 року.
2. Провести у Батуринському заповіднику "Гетьманська столиця"
науково-практичну конференцію.
Чернігівська облдержадміністрація.
II квартал 2010 року.
3. Провести науково-практичну конференцію в Міноборони та
Генеральному штабі Збройних Сил на тему "Конституція гетьмана
Пилипа Орлика - визначна пам'ятка української політичної і
правової думки".
Міноборони.
II квартал 2010 року.
4. Спорудити пам'ятник гетьману Пилипу Орлику у мм. Києві та
Батурині.
Київська міська та Чернігівська
обласна держадміністрації.
2005-2006 роки.
5. Випустити поштову марку і конверт з нагоди 300-ї річниці
Конституції гетьмана Пилипа Орлика.
Українське державне підприємство
поштового зв'язку "Укрпошта".
IV квартал 2010 року.
6. Підготувати і видати збірник документів "Листи та
універсали Пилипа Орлика і його соратників".
Національна академія наук.
IV квартал 2009 року.
7. Провести у мм. Києві та Чернігові міжнародну наукову
конференцію, присвячену історичним аспектам діяльності гетьмана
Пилипа Орлика, з наступним виданням її матеріалів.
Національна академія наук.
IV квартал 2010 року.вгору