Про внесення змін до Регламенту Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.02.200837
Документ 37-2008-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.02.2008

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 6 лютого 2008 р. N 37
Київ
Про внесення змін до Регламенту
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Регламенту Кабінету Міністрів України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня
2007 р. N 950 ( 950-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р.,
N 54, ст. 2180), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 40

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 лютого 2008 р. N 37
ЗМІНИ,
що вносяться до Регламенту Кабінету
Міністрів України ( 950-2007-п )

1. Параграф 61 викласти у такій редакції:
"Параграф 61. Подання матеріалів Мін'юсту
1. Проект акта Кабінету Міністрів (за винятком проекту
розпорядження з кадрових питань або про затвердження складу
консультативних, дорадчих, інших допоміжних органів і робочих
груп) головний розробник подає Мін'юсту для проведення правової
експертизи разом з пояснювальною запискою, матеріалами погодження
(листами із зауваженнями і пропозиціями) та довідками, зазначеними
у пункті 3 параграфа 52 і пункті 3 параграфа 53 цього Регламенту.
2. Проект акта Кабінету Міністрів, який головний розробник
подає Мін'юсту для проведення правової експертизи, повинен бути
обов'язково погоджений з керівником юридичної служби відповідного
органу.".
2. Підпункт 4 пункту 1 параграфа 67 викласти у такій
редакції:
"4) висновок Мін'юсту, крім випадків, коли вноситься проект
розпорядження Кабінету Міністрів з кадрових питань або про
затвердження складу консультативних, дорадчих, інших допоміжних
органів і робочих груп;".вгору