Документ 369-2013-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 20.09.2017, підстава - 693-2017-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 травня 2013 р. № 369
Київ

Про затвердження Порядку визначення ступеня локалізації виробництва підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу та встановлення показників ступеня локалізації виробництва тракторів та інших самохідних енергетичних засобів сільськогосподарського призначення, спеціальних автомобілів сільськогосподарського призначення, самохідних та причіпних комбайнів

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 147 від 16.03.2017
№ 693 від 13.09.2017}

Відповідно до пункту 3 статті 1 і пункту 6 статті 6 Закону України “Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок визначення ступеня локалізації виробництва підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу, що додається.

2. Встановити показники ступеня локалізації виробництва підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу тракторів та інших самохідних енергетичних засобів сільськогосподарського призначення, спеціальних автомобілів сільськогосподарського призначення, самохідних та причіпних комбайнів згідно з додатком.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 травня 2013 р. № 369

ПОРЯДОК
визначення ступеня локалізації виробництва підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу

1. Цей Порядок встановлює механізм визначення ступеня локалізації виробництва підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу (далі - ступінь локалізації).

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 147 від 16.03.2017}

2. Дія цього Порядку поширюється на техніку і обладнання, визначені у пункті 1 статті 1 Закону України “Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу”.

3. Ступінь локалізації визначається за такою формулою:

де L% - ступінь локалізації (питома вага вартості сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей і комплектувальних виробів (далі - компоненти) вітчизняного виробництва у собівартості вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу, відсотків;

С - собівартість вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу, виготовлених підприємством вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу, гривень;

МВ - митна вартість компонентів, що імпортовані в Україну підприємством вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу (далі - імпортні компоненти), для виробництва техніки і обладнання, гривень;

{Абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 693 від 13.09.2017}

IВ - вартість імпортних компонентів, придбаних окремо та/або у складі товару підприємством вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу для виробництва техніки і обладнання у постачальника, який є резидентом України, без урахування податку на додану вартість, гривень.

{Абзац п'ятий пункту 3 в редакції Постанови КМ № 693 від 13.09.2017}

Разом з перевіркою ступеня локалізації виробництва техніки і обладнання проводиться аналіз здійснення на території України підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу технологічних операцій згідно з переліком, наведеним у додатку, або використання ними комплектувальних виробів, під час виробництва яких здійснюються на території України зазначені технологічні операції.

{Абзац шостий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 693 від 13.09.2017}

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 147 від 16.03.2017}

4. Ступінь локалізації та здійснення основних технологічних операцій підтверджується комісією, завданнями якої є формування переліку вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету (далі - комісія), на підставі поданої підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу калькуляції собівартості техніки і обладнання із зазначенням вартості імпортних компонентів (імпортованих підприємством та/або придбаних у постачальників, які є резидентами України) та довідки про здійснення технологічних операцій відповідно до вимог положення про комісію. Комісія утворюється Мінекономрозвитку.

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 147 від 16.03.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 693 від 13.09.2017}

5. Мінекономрозвитку на підставі підтвердженого комісією ступеня локалізації вносить не рідше ніж один раз на три роки Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо підвищення показників ступеня локалізації виробництва підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу тракторів та інших самохідних енергетичних засобів сільськогосподарського призначення, спеціальних автомобілів сільськогосподарського призначення, самохідних та причіпних комбайнів.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 147 від 16.03.2017}Додаток
до Порядку

ПЕРЕЛІК
технологічних операцій, необхідних для виробництва техніки і обладнання для агропромислового комплексу, що здійснюються на території України підприємствами вітчизняного машинобудування

Найменування технологічних операцій

Техніка і обладнання

самохідні

несамохідні

трактори

комбайни

для захисту та живлення рослин

автомобілі сільськогосподарського призначення

комбайни

для захисту та живлення рослин

причіпи та навантажувачі

посівні та ґрунтообробні

для утримання тваринництва та птахівництва

розкидачі мінеральних та органічних добрив

для доробки та зберігання зерна

поливна та зрошувальна

Виробництво несучих конструкцій (рам, піврам), у тому числі складення та зварювання їх частин

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Виробництво ведучих мостів

+
Виробництво карданних передач

++

Виробництво ведених осей, маточин коліс


+

+

+


+


+

Виробництво ресор

++

Виробництво елементів навісної системи

+

++
Виробництво кузовів, бункерів та інших ємкостей


+

+

+

+

+

+

+

+

+

+


Виробництво кабіни, у тому числі зварювання її елементів за наявності

+

+

+


Виробництво жниварок


++
Збирання та монтаж елементів гідро-, пневмо-, електрообладнання

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+”.

{Порядок доповнено додатком згідно з Постановою КМ № 147 від 16.03.2017}
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 27 лютого 2013 р. № 369
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 16 березня 2017 р. № 147)

ПОКАЗНИКИ
ступеня локалізації виробництва підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу тракторів та інших самохідних енергетичних засобів сільськогосподарського призначення, спеціальних автомобілів сільськогосподарського призначення, самохідних та причіпних комбайнів

Найменування вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу

Показник ступеня локалізації, відсотків

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

1. Трактори з потужністю двигуна:

не більше 59 кВт

35

45

55

60

більше 59 кВт, але не більше 114 кВт

35

45

55

60

більше 114 кВт, але не більше 189 кВт

35

45

55

60

більше 189 кВт

35

45

55

60

2. Інші самохідні енергетичні засоби сільськогосподарського призначення - самохідні оприскувачі

35

45

55

60

3. Спеціальні автомобілі сільськогосподарського призначення

35

45

55

60

4. Комбайни:

самохідні

35

45

55

60

причіпні

35

45

55

60

{Додаток в редакції Постанови КМ № 147 від 16.03.2017}
вгору