Документ 369-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 15.08.2012, підстава - 737-2012-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 6 квітня 2011 р. N 369
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 57 від 18.01.2012
№ 737 від 30.07.2012}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 квітня 2011 р. N 369

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Заходи з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, фінансова підтримка пропаганди української освіти за кордоном” (далі - бюджетні кошти) для здійснення заходів з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин.

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 57  від 18.01.2012}

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Міністерство освіти і науки, молоді та спорту.

Одержувачем бюджетних коштів є державне підприємство "Інформаційно-іміджевий центр", що перебуває у сфері управління зазначеного Міністерства.

Головний розпорядник бюджетних коштів забезпечує їх цільове та ефективне використання.

3. Бюджетні кошти спрямовуються на:

впровадження принципів Європейської хартії регіональних мов або мов меншин;

виховання мовної і національної толерантності у дітей шкільного віку, які вивчають мови національних меншин;

{Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 57  від 18.01.2012, № 737 від 30.07.2012}

забезпечення учнів основної школи, які вивчають мови національних меншин, літературою для позакласного читання рідною мовою.

{Абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 57  від 18.01.2012, № 737 від 30.07.2012}

4. Бюджетні кошти використовуються для виготовлення (придбання) та розповсюдження в регіонах, у яких проживають представники національних меншин, книжкових видань, призначених для позакласного читання учнів основної школи, які вивчають мови національних меншин (далі - видання).

{Пункт 4 в редакції  Постанови КМ № 57  від 18.01.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 737 від 30.07.2012}

5. Головний розпорядник бюджетних коштів визначає наклади та асортимент видань з урахуванням потреби у забезпеченні відповідних регіонів літературою для позакласного читання мовами національних меншин.

{Пункт 5 в редакції  Постанови КМ № 57  від 18.01.2012}

6. Одержувач бюджетних коштів подає щокварталу головному розпорядникові бюджетних коштів звіт про виконання бюджетної програми у розрізі затверджених показників.

7. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

8. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов'язань в органах Державної казначейської служби та операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів здійснюються у порядку, встановленому Державною казначейською службою.

9. Одержувач бюджетних коштів подає щомісяця до 5 числа Міністерству освіти і науки, молоді та спорту інформацію про їх використання для її узагальнення та подання до 15 числа Мінфіну.

10. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.вгору