Угода про культурне співробітництво між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Ірак
Соглашение Кабинета Министров Украины; Ірак; Международный документ от 20.11.2012
Документ 368_006, действует, текущая редакция — Подписание от 20.11.2012
( Последнее событие — Всупление в силу для Украины международного договора, произошло 03.03.2014, основание - v0970321-14. Посмотреть в истории? )

УГОДА
про культурне співробітництво між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Ірак

Дата підписання:

20.11.2012

Дата набрання чинності для України:

03.03.2014

Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Ірак, далі - «Сторони»,

керуючись намірами сприяти співпраці у сфері культури і культурної спадщини,

збільшуючи творчий потенціал та із впевненістю у тому, що обмін і співробітництво у сфері культури сприятимуть поглибленню знань і покращенню взаєморозуміння між народами обох країн,

відповідно до рішень Міжурядової українсько-іракської комісії з питань торговельного, економічного, наукового і технічного співробітництва,

домовилися про таке:

Стаття 1

Сторони сприятимуть розвитку співробітництва у галузі культури і культурної спадщини і з цією метою заохочуватимуть:

- організацію виставок сучасного мистецтва та виставок, присвячених історико-культурній спадщині Сторін;

- участь спеціалістів у сфері культури та з питань культурної спадщини у симпозіумах, конференціях, семінарах та інших культурних заходах, що проходять на території держав Сторін;

- обміну експертами у сфері охорони і реставрації культурної спадщини та історичних пам’яток;

- обміну студентами у різних сферах мистецтва з метою покращення їх знань і професійної майстерності;

- інші форми співробітництва у сфері культури.

Стаття 2

Сторони сприятимуть безпосередньому співробітництву між закладами культури, зокрема між музеями, виставковими залами, бібліотеками та установами, що опікуються питаннями охорони і збереження культурної спадщини. Конкретні форми співробітництва і культурного обміну, включаючи фінансові умови, визначатимуться у формі окремих протоколів між відповідними закладами.

Стаття 3

На засадах паритету і в межах своїх можливостей, Сторони налагоджуватимуть співробітництво у сфері літератури шляхом сприяння безпосереднім контактам між об’єднаннями письменників, обміну перекладачами, їх участі у міжнародних проектах, організації літературних вечорів.

Стаття 4

Сторони, в межах компетенції та відповідно до міжнародного права та національного законодавства, співпрацюватимуть з питань запобігання незаконному перевезенню культурних цінностей та обмінюватимуться інформацією із зазначеного питання, а також здійснюватимуть обмінні візити експертів у цій сфері.

Стаття 5

Сторони співпрацюватимуть у сфері збереження культурної спадщини шляхом сприяння обміну досвідом, інформацією, ноу-хау, візитами фахівців і публікації матеріалів у цій галузі. Сторони об’єднуватимуть зусилля у дослідженні, збереженні і відновленні об’єктів матеріальної і нематеріальної культурної спадщини, а також у реставрації історичних та культурних пам’яток.

Сторони сприятимуть прямим контактам між установами і організаціями, що опікуються охороною культурної спадщини, а також, в межах своїх можливостей, сприятимуть обміну фахівцями у сфері культурної спадщини та їх участі у міжнародних наукових симпозіумах, конференціях і семінарах.

Стаття 6

За взаємною згодою Сторін, відповідні державні органи можуть розробляти конкретні плани співробітництва, спрямовані на реалізацію положень цієї Угоди.

Стаття 7

Реалізація положень цієї Угоди здійснюватиметься в межах фінансових можливостей Сторін.

Фінансові умови цих проектів відповідно до цієї Угоди погоджуватимуться окремо залежно від випадку.

Стаття 8

Зміни та доповнення до цієї Угоди вноситимуться обопільно у формі протоколів, які будуть невід’ємною частиною цієї Угоди.

Стаття 9

У випадку виникнення спорів щодо тлумачення та застосування окремих положень цієї Угоди Сторони вирішуватимуть їх шляхом консультацій.

Стаття 10

Ця Угода набирає чинності з дати отримання Українською Стороною повідомлення Іракської Сторони про завершення виконання нею конституційних процедур та діє протягом п’яти років і автоматично продовжується на наступні п’ятирічні періоди, якщо жодна зі Сторін не менш, ніж за шість місяців до закінчення відповідного періоду у письмовій формі не поінформує дипломатичними каналами іншу Сторону про своє бажання припинити дію цієї Угоди.

Втрата чинності цієї Угоди жодним чином не вплине на ухвалені в період її дії проекти та програми, що знаходяться в стадії реалізації.

Учинено в місті Багдад, 20 листопада 2012 року, в двох примірниках, кожний українською, арабською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цієї Угоди перевага надаватиметься тексту англійською мовою.

За Кабінет Міністрів
України

(підпис)


(підпис)

За Уряд
Республіки Ірак

2012/11/20вверх