Документ 368_005, чинний, поточна редакція — Підписання від 23.06.2009

               Протокол 
про співробітництво
між Міністерством закордонних справ України
та Міністерством закордонних справ
Республіки Ірак

Дата підписання: 23.06.2009 Дата набрання чинності для України: 23.06.2009
Міністерство Закордонних Справ України та Міністерство
закордонних справ Республіки Ірак, що надалі іменуються Сторонами,
Бажаючи зміцнювати і надалі розвивати традиційні відносини
дружби та співробітництва між Україною та Республікою Ірак на
основі цілей та принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй
( 995_010 );
Будучи твердо переконані, що всебічний розвиток
співробітництва між Україною та Республікою Ірак відповідає
інтересам народів обох країн;
Бажаючи надалі сприяти розширенню і поглибленню співпраці між
двома державами у різних сферах;
Будучи впевнені у необхідності створення гнучкого та
ефективного механізму консультацій з питань, що становлять
взаємний інтерес,
Домовилися про наступне:
Стаття 1
Сторони проводитимуть регулярні консультації з питань
двосторонніх відносин та міжнародного життя, що становлять
взаємний інтерес.
Стаття 2
Сторони, у разі необхідності, проводитимуть консультації щодо
проблем, які становлять обопільний інтерес в рамках діяльності
Організації Об'єднаних Націй, інших міжнародних організацій, а
також під час проведення міжнародних форумів.
Стаття 3
Консультації проводитимуться по черзі в Україні та в
Республіці Ірак.
Делегації Сторін будуть, за взаємною згодою, очолюватися
міністрами закордонних справ, їх заступниками або уповноваженими
керівниками відповідних структурних підрозділів.
Тематика, рівень, порядок денний, місце та час проведення
консультацій узгоджуватимуться Сторонами дипломатичними каналами.
Стаття 4
Витрати, пов'язані з організацією та проведенням
консультацій, несе приймаюча Сторона.
Стаття 5
Зміни та доповнення до цього Протоколу вносяться за взаємною
згодою Сторін та оформляються протоколами, які є його невід'ємною
частиною.
Стаття 6
Цей Протокол набуває чинності з дати його підписання та
укладається строком на п'ять років. Термін дії Протоколу
автоматично продовжується на наступні п'ятирічні періоди, якщо
жодна з Сторін не пізніше ніж за шість місяців до закінчення
відповідного періоду не заявить шляхом письмового повідомлення
іншій Стороні про свій намір припинити дію цього Протоколу.
Вчинено у місті Києві 23 червня 2009 року у двох примірниках,
кожен українською, англійською та арабською мовами, при цьому всі
тексти мають однакову силу. У разі виникнення розбіжностей щодо
тлумачення положень цього Меморандуму перевага надаватиметься
тексту англійською мовою.
За Міністерство закордонних За Міністерство закордонних
справ України справ Республіки Ірак
Олександр Горін Лебід Абаві
Заступник Міністра Заступник Міністра
закордонних справ з питань
політичного планування
та двосторонніх відносин
(підпис) (підпис)вгору