Документ 368_004, втратив чинність, поточна редакція — Підписання від 07.10.2004
( Остання подія — Втрата чинності, відбулась 01.01.2006. Подивитися в історії? )

               Угода 
між Міністерством оборони України та
Міністерством оборони Республіки Ірак
про двостороннє співробітництво

Дата підписання: 07.10.2004 р. Дата набуття чинності: 07.10.2004 р.
Міністерство оборони України та Міністерство оборони
Республіки Ірак, далі - "Сторони",
ґрунтуючись на положеннях Статуту Організації Об'єднаних
Націй ( 995_010 ),
враховуючи взаємну зацікавленість у сфері військового
співробітництва,
виходячи із намірів розвивати двосторонні відносини і взаємну
довіру через співробітництво збройних сил держав Сторін,
домовились про таке:
СТАТТЯ 1
Метою цієї Угоди є встановлення загальних принципів і порядку
здійснення військового співробітництва в інтересах держав Сторін.
Сторони застосовують положення цієї Угоди згідно із
національним законодавством і нормами міжнародного права.
Військове співробітництво Сторін не торкається інтересів
третіх держав.
СТАТТЯ 2
Сторони здійснюють двостороннє військове співробітництво і за
наступними напрямами:
військове будівництво і реформування збройних сил;
правове забезпечення діяльності збройних сил;
охорона навколишнього середовища від забруднень, пов'язаних з
діяльністю військових формувань;
військова наука і освіта;
матеріально-технічне забезпечення збройних сил;
охорона здоров'я, культура та спорт у збройних силах.
Інші напрями військового співробітництва здійснюватимуться за
взаємною письмовою домовленістю між Сторонами, що
підписуватиметься уповноваженими особами.
СТАТТЯ 3
Сторони здійснюють військове співробітництво у наступних
формах:
офіційні візити і робочі зустрічі на рівні міністрів оборони,
начальників генеральних штабів або інших представників,
уповноважених міністрами оборони;
консультації, обмін досвідом;
підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації
військових кадрів;
відвідування військових навчань представниками Сторін в
якості спостерігачів;
участь в конференціях, нарадах, семінарах;
обмін інформацією, документацією за конкретними
домовленостями;
культурні та спортивні заходи.
Інші форми військового співробітництва здійснюватимуться за
взаємною письмовою домовленістю між Сторонами, що
підписуватиметься уповноваженими особами.
СТАТТЯ 4
На підставі цієї Угоди розробляються річні плани
двостороннього співробітництва.
Після взаємного узгодження річний план співробітництва
підписується уповноваженими особами Сторін.
СТАТТЯ 5
Сторони забезпечують охорону інформації, яка отримана під час
підготовки і проведення заходів співробітництва, що передбачені в
рамках цієї Угоди.
Інформація, отримана у процесі співробітництва між Сторонами,
не буде використовуватися на шкоду інтересам Сторін.
Сторони зобов'язуються не передавати третім державам, особам
або організаціям інформацію, отриману під час двостороннього
співробітництва, без попереднього письмового дозволу Сторони, яка
є джерелом інформації.
Порядок обміну та захисту секретною інформацією
визначатиметься окремою міжнародною угодою. Передача такої
інформації здійснюється відповідно до національного законодавства
держав Сторін.
СТАТТЯ 6
Фінансові витрати, пов'язані з реалізацією цієї Угоди,
Сторони здійснюють за принципом взаємності.
Сторона, що приймає, несе витрати, пов'язані з проживанням,
харчуванням, перевезенням по території своєї держави членів
делегацій Сторони, що направляє, невідкладною медичною допомогою,
а також з іншим необхідним забезпеченням.
У тому випадку, якщо до складу делегації (робочої групи)
входитиме понад 10 осіб, застосовуватиметься окрема домовленість.
Сторона, що направляє, несе витрати, пов'язані з проїздом
делегацій до місця призначення в державі Сторони, що приймає, та
поверненням назад, а також з виплатою добових.
Питання, пов'язані з навчанням військових кадрів у військових
навчальних закладах та навчальних центрах, наданням консультацій
військових спеціалістів, а також заходи, в проведенні яких
зацікавлена лише одна із Сторін, будуть врегульовані окремими
договорами (контрактами).
СТАТТЯ 7
За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть бути внесені
зміни і доповнення, які оформляються окремими протоколами і
складають невід'ємну частину цієї Угоди.
СТАТТЯ 8
У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні та/або
застосуванні положень цієї Угоди, Сторони вирішуватимуть їх шляхом
консультацій і переговорів.
СТАТТЯ 9
Ця Угода укладається строком до кінця 2005 року і набуває
чинності з дати її підписання.
Вчинено в м. Києві 7 жовтня 2004 року, в двох примірниках,
кожний українською, арабською та англійською мовами, при цьому всі
тексти є автентичні.
У разі виникнення розбіжностей у тлумаченні та/або
застосуванні положень цієї Угоди, перевага надаватиметься тексту
англійською мовою.
За Міністерство оборони За Міністерство оборони
України Республіки Іраквгору