Документ 3686-XII, поточна редакція — Прийняття від 15.12.1993

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про збереження та розвиток народних художніх
промислів України в ринкових умовах

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 1, ст.4 )

З метою захисту національної культурної спадщини, виробничого
та творчого потенціалу підприємств народних художніх промислів
України, створення умов для їх подальшого розвитку Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
1. Покласти на концерн "Укрхудожпром" функції з управління
майном підприємств та організацій, які засновані на
загальнодержавній власності та входять до його складу.
2. Кабінету Міністрів України створити на базі підприємств та
організацій Українського концерну художніх промислів
"Укрхудожпром" державне акціонерне товариство "Укрхудожпром".
Створення державного акціонерного товариства "Укрхудожпром" на
базі Українського концерну художніх промислів "Укрхудожпром"
завершити до 1 січня 1994 року.
3. Встановити, що протягом трьох років після створення
акціонерного товариства "Укрхудожпром" забороняється відчуження
належних державі акцій акціонерного товариства "Укрхудожпром",
крім випадків придбання зазначених акцій працівниками підприємств
Українського концерну художніх промислів "Укрхудожпром" на умовах,
передбачених статтею 25 Закону України "Про приватизацію майна
державних підприємств" ( 2163-12 ).

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 15 грудня 1993 року
N 3686-XIIвгору