Документ 3684-XII, поточна редакція — Прийняття від 15.12.1993

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України
"Про внесення змін і доповнень до Закону
Української РСР "Про захист прав споживачів"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 1, ст.2 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про внесення змін і доповнень
до Закону Української РСР "Про захист прав споживачів"
( 3682-12 ) з дня опублікування.
2. Кабінету Міністрів України прийняти рішення, необхідні для
застосування цього Закону.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 15 грудня 1993 року
N 3684-XIIвгору