Документ 3682-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.07.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.08.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
з питань врегулювання заборгованості
за електричну енергію
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 14, ст.91 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про заходи, спрямовані на забезпечення
сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного
комплексу" ( 2711-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р.,
N 33, ст. 430; 2010 р., N 4, ст. 36; із змінами, внесеними Законом
України від 13 січня 2011 року N 2940-VI) ( 2940-17 ):
1) у статті 1:
пункт 1.4 доповнити підпунктом 6 такого змісту:
"6) є заборгованістю казенних підприємств, у тому числі тих,
які були казенними станом на 1 січня 2011 року, за зобов'язаннями
з оплати електричної енергії у розмірі станом на 1 липня
2011 року, що є непогашеними на дату набрання чинності Законом
України "Про внесення змін до деяких законів України з питань
врегулювання заборгованості за електричну енергію";
пункт 1.8 доповнити словами та цифрами "а для казенних
підприємств, у тому числі тих, які були казенними станом на
1 січня 2011 року, за зобов'язаннями з оплати електричної
енергії - 1 липня 2011 року";
2) у пункті 9.1 статті 9:
підпункт 9.1.1 доповнити підпунктом "г" такого змісту:
"г) заборгованості казенних підприємств, у тому числі тих,
які були казенними станом на 1 січня 2011 року, за зобов'язаннями
з оплати електричної енергії у розмірі станом на 1 липня
2011 року, що є непогашеними на дату набрання чинності Законом
України "Про внесення змін до деяких законів України з питань
врегулювання заборгованості за електричну енергію";
підпункт "а" підпункту 9.1.2 доповнити абзацом такого змісту:
"невиконання казенними підприємствами, у тому числі тими, які
були казенними станом на 1 січня 2011 року, зобов'язань з оплати
електричної енергії у розмірі станом на 1 липня 2011 року, що є
непогашеними на дату набрання чинності Законом України "Про
внесення змін до деяких законів України з питань врегулювання
заборгованості за електричну енергію".
2. У статті 2 Закону України "Про деякі питання
заборгованості за спожитий природний газ та електричну енергію"
( 3319-17 ):
підпункт 2.3.2 пункту 2.3 доповнити словами "та/або
реструктуризованої заборгованості перед Державним агентством
резерву України на виконання рішень Кабінету Міністрів України";
доповнити пунктом 2.3-1 такого змісту:
"2.3-1. Списується заборгованість за кам'яне і буре вугілля,
газ нафтопереробки, нафтопродукти, природний газ підприємств, що
виробляють електричну енергію, перед Державним агентством резерву
України, реструктуризована відповідно до рішень Кабінету Міністрів
України".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання
чинності цим Законом:
затвердити нормативно-правові акти, що випливають із цього
Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 8 липня 2011 року
N 3682-VIвгору