Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня 2015 р. № 263
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2016368
Документ 368-2016-п, чинний, поточна редакція — Ухвалення судового рішення від 20.06.2017, підстава - v1310805-17

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 25 травня 2016 р. № 368
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня 2015 р. № 263

{Додатково див. Постанову Окружного адміністративного суду міста Києва № 826/13109/16 від 20.06.2017}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня 2015 р. № 263 “Про особливості регулювання відносин у сфері електроенергетики на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 38, ст. 1148) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 37ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 травня 2016 р. № 368

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня 2015 р. № 263

1. Абзац третій пункту 1 замінити абзацами такого змісту:

“купівля та продаж електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії товариством з обмеженою відповідальністю “Вітряний парк Новоазовський”, яке провадить діяльність на неконтрольованій території та якому встановлений до 1 травня 2015 р. “зелений” тариф і надано кредитні кошти Європейським банком реконструкції та розвитку (далі - виробник, що має гарантії, надані законодавством), за умови наявності технічної можливості постачання (передачі) виробленої електроенергії на контрольовану територію будь-якими об’єктами передачі електричної енергії на період погашення отриманого кредиту відповідно до умов договору здійснюється оптовим постачальником електроенергії у визначених Міністерством енергетики та вугільної промисловості точках обліку електричної енергії, які розташовані на контрольованій території;

різниця перетоків електричної енергії враховується окремо за Донецькою та Луганською областями в точках обліку, які розташовані на контрольованій території, крім електричної енергії виробника, що має гарантії, надані законодавством;

розрахунки з оптовим постачальником електричної енергії за електричну енергію публічного акціонерного товариства “ДТЕК Донецькобленерго” і товариства з обмеженою відповідальністю “Луганське енергетичне об’єднання”, що постачається на неконтрольовану територію, здійснюються на поточний рахунок із спеціальним режимом використання як першочергові в обсягах загальних платежів за Донецькою та Луганською областями відповідно;

суб’єкти електроенергетики та власники електричних мереж здійснюють безперешкодний доступ до об’єктів передачі електричної енергії на контрольованій території з метою виконання цієї постанови.”.

2. Пункт 2 після слів “яка виробляється на неконтрольованій території” доповнити словами “,крім електричної енергії виробника, що має гарантії, надані законодавством”.

3. Пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. Диспетчерське (оперативно-технологічне) управління виробництвом, передачею, розподілом та постачанням електричної енергії і передача електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами на неконтрольованій території здійснюються державним підприємством “Національна енергетична компанія “Укренерго”.”.

4. Пункт 6 доповнити абзацом такого змісту:

“Розрахунки за електричну енергію між виробником, що має гарантії, надані законодавством, та оптовим постачальником здійснюються у відповідному розрахунковому періоді за “зеленим” тарифом у грошовій формі у повному обсязі згідно із Законом України “Про електроенергетику”.”.

5. У пункті 8:

1) підпункт 1 викласти в такій редакції:

“1) не здійснює купівлі електричної енергії у виробників електричної енергії, що провадять діяльність на неконтрольованій території, та її оплати, крім купівлі електричної енергії у виробника, що має гарантії, надані законодавством, та купівлі різниці перетоків електричної енергії;”;

2) доповнити пункт підпунктом 5-1 такого змісту:

“5-1) здійснює купівлю електричної енергії у виробника, що має гарантії, надані законодавством, відповідно до положень цієї постанови;”.

6. Пункт 9 доповнити підпунктом 3 такого змісту:

“3) виробник, що має гарантії, надані законодавством, здійснює продаж електричної енергії оптовому постачальнику згідно з положеннями цієї постанови.”.

7. У пункті 10:

1) підпункт 3 після слів “багатосторонього договору” доповнити словами “, крім електричної енергії виробника, що має гарантії, надані законодавством”;

2) підпункт 4 викласти в такій редакції:

“4) здійснюють купівлю у державного підприємства “Національна енергетична компанія “Укренерго” послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління енергосистемою, а також з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами на неконтрольованій території відповідно до умов багатостороннього договору;”;

3) доповнити пункт підпунктом 6 такого змісту:

“6) здійснює підтвердження (верифікацію) показників обліку електричної енергії виробника, що має гарантії, надані законодавством, у точках обліку, визначених Міністерством енергетики та вугільної промисловості.”.

8. У пункті 11:

1) абзац перший та підпункт 1 викласти в такій редакції:

“11. Державне підприємство “Національна енергетична компанія “Укренерго”:

1) веде окремо облік електричної енергії у точках обліку різниці перетоків електричної енергії, визначених Міністерством енергетики та вугільної промисловості, та електричної енергії виробника, що має гарантії, надані законодавством, у точках обліку, визначених Міністерством енергетики та вугільної промисловості;”;

2) у підпункті 2 слова “державному підприємству “Національна енергетична компанія “Укренерго”,” виключити.

9. Доповнити постанову пунктом 12-1 такого змісту:

“12-1. Рекомендувати Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, здійснювати щомісячний контроль за цільовим використанням коштів, отриманих виробником, що має гарантії, надані законодавством, від продажу електричної енергії з альтернативних джерел енергії.”.вгору