Документ 368-2012-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.05.2012
( Остання подія — Втрата чинності, відбудеться 15.09.2019, підстава - 158-2019-п. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 10 травня 2012 р. № 368
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 787

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 787 "Про затвердження Технічного регламенту максимально дозволеного споживання електроенергії холодильними приладами" (Офіційний вісник України, 2008 р., № 68, ст. 2276) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70





ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2012 р. № 368

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 787

1. Пункт 2 постанови викласти в такій редакції:

"2. Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження забезпечити застосування затвердженого цією постановою Технічного регламенту.".

2. У Технічному регламенті максимально дозволеного споживання електроенергії холодильними приладами, затвердженому зазначеною постановою:

1) пункти 4, 14-17 викласти в такій редакції:

"4. Введення в обіг холодильного приладу здійснюється у разі, коли індекс його енергоефективності, що залежить від рівня споживання електроенергії холодильним приладом, не перевищує значення індексу енергоефективності згідно з додатком 5.";

"14. За рівнем споживання електроенергії холодильні прилади поділяються на категорії згідно з додатком 6, які визначаються залежно від комбінації відділень згідно з додатком 7, незалежно від кількості дверей та/або ящиків.

15. Холодильні прилади класифікуються за кліматичними класами згідно з додатком 8.

16. Еквівалентний об’єм холодильного приладу (Veq) визначається за такою формулою (з точністю до найближчого цілого числа):

де

n - кількість відділень холодильного приладу;


Vc - об’єм окремого відділення холодильного приладу, літрів;


Wc - термодинамічний коефіцієнт згідно з додатком 9;


FFc, CC і BI - поправкові коефіцієнти згідно з додатком 10.

Термодинамічний коефіцієнт (Wc) визначається за такою формулою:


Wc =

(25 - Tc)


,

20

де Tc - номінальна температура відділення холодильного приладу згідно з додатком 7, °С.

Термодинамічний коефіцієнт визначається:

для багатофункціонального холодильного приладу - за номінальною температурою найхолоднішого відділення, температура якого може бути встановлена кінцевим користувачем і постійно підтримуватися згідно з інструкцією з експлуатації;

для будь-якої секції, маркованої двома зірочками, що розташована всередині відділення для заморожування, - за номінальною температурою –12 °С;

для інших відділень холодильного приладу - за найнижчою розрахунковою температурою, яка може бути встановлена кінцевим користувачем і постійно підтримуватися згідно з інструкцією з експлуатації.

У разі коли холодильний прилад належить до більш як одного кліматичного класу, для визначення його еквівалентного об’єму використовується найбільше значення поправкового коефіцієнта СC.

17. Індекс енергоефективності холодильного приладу (EEI) визначається за такою формулою (з точністю до першого десяткового знака після коми):

де

AEc - річне споживання електроенергії холодильним приладом, кВт•год/рік;


SAEс - стандартне річне споживання електроенергії холодильним приладом, кВт•год/рік.

Річне споживання електроенергії (АЕс) визначається за такою формулою (з точністю до двох десяткових знаків після коми):

де Е24h - добове споживання електроенергії холодильним приладом (з точністю до трьох десяткових знаків після коми), кВт•год/добу.

Стандартне річне споживання електроенергії холодильним приладом (SAEc) визначається за такою формулою (з точністю до двох десяткових знаків після коми):

де

Veq - еквівалентний об’єм холодильного приладу, літрів;


СН - еквівалент споживання 50 кВт•год/рік для холодильного приладу з відділенням для охолоджування, еквівалентний об’єм якого становить не менш як 15 літрів;


M і N - коефіцієнти згідно з додатком 11.";

2) пункт 18 виключити;

3) абзац третій пункту 19 виключити;

4) пункт 20 викласти в такій редакції:

"20. Для визначення відповідності рівня споживання електроенергії холодильним приладом вимогам цього Технічного регламенту проводяться випробування одного холодильного приладу.

У разі коли індекс енергоефективності холодильного приладу перевищує значення індексу енергоефективності більш як на 10 відсотків, проводяться випробування трьох холодильних приладів.

Середнє арифметичне значення індексу енергоефективності трьох холодильних приладів не повинно перевищувати значення індексу енергоефективності більш як на 10 відсотків.

В іншому випадку всі моделі даних холодильних приладів вважаються такими, що не відповідають вимогам цього Технічного регламенту.";

5) в абзаці першому пунктів 21 і 25 слова "Технічним регламентом модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах" замінити словами "Технічним регламентом модулів оцінки відповідності";

6) пункт 23 доповнити абзацом такого змісту:

"У разі коли технічна документація містить інформацію, отриману за результатами проектних розрахунків або випробувань аналогічних моделей холодильних приладів, необхідно привести таку інформацію у відповідність з протоколами випробувань, проведених виробником, а також зазначити перелік моделей холодильних приладів, для яких індекс енергоефективності визначений таким способом.";

7) у тексті Технічного регламенту цифри і слово "17 або 18" замінити цифрами "17";

8) додатки 1-3 виключити;

9) доповнити Технічний регламент додатками 5-11 такого змісту:


"Додаток 5
до Технічного регламенту

ЗНАЧЕННЯ
індексу енергоефективності

Значення індексу енергоефективності

Строк застосування

< 55

через шість місяців з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2012 р. № 368

< 44

через 12 місяців з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2012 р. № 368

< 42

з 1 липня 2014 року


Додаток 6
до Технічного регламенту

КАТЕГОРІЇ
холодильних приладів

Категорія

Найменування холодильного приладу

1

Холодильник з відділеннями для зберігання свіжих продуктів

2

Холодильник для зберігання продуктів, холодильний прилад для зберігання вина

3

Холодильник-охолоджувач, холодильник з низькотемпературним  відділенням, не маркований зірочкою

4

Холодильник з низькотемпературним відділенням, маркований однією зірочкою (*)

5

Холодильник з низькотемпературним  відділенням, маркований двома зірочками (**)

6

Холодильник з низькотемпературним відділенням, маркований трьома зірочками (***)

7

Холодильник-морозильник з морозильним відділенням, маркований чотирма зірочками (****)

8

Морозильник вертикального типу

9

Морозильник-скриня

10

Багатофункціональний холодильний прилад, інший холодильний прилад


Додаток 7
до Технічного регламенту

КОМБІНАЦІЯ
відділень холодильних приладів

Категорія холодильного приладу

Комбінація відділень холодильного приладу

відділення для зберігання вина
(+ 12 °С)

відділення- сховище
(+ 12 °С)

відділення для зберігання свіжих продуктів
(+ 5 °С)

відділення для охолоджу-вання
(0 °С )

відділення для приготування льоду та відділення, не марковане зірочкою (0 °С)

відділення,марковане однією зірочкою
(– 6 °С)

відділення, марковане двома зірочками
(– 12 °С)

відділення, марковане трьома зірочками
(– 18 °С)

відділення для заморожування, марковане чотирма зірочками
(– 18 °С)

інше відділення (номінальна температура)

1

N

N

Y

N

N

N

N

N

N

N

2

O

O

Y

N

N

N

N

N

N

O

O

Y

N

N

N

N

N

N

N

O

Y

N

N

N

N

N

N

N

N

N

3

O

O

Y

Y

O

N

N

N

N

O

O

O

Y

O

Y

N

N

N

N

O

4

O

O

Y

O

O

Y

N

N

N

O

5

O

O

Y

O

O

O

Y

N

N

O

6

O

O

Y

O

O

O

O

Y

N

O

7

O

O

Y

O

O

O

O

O

Y

O

8

N

N

N

N

N

N

O

Y

Y

N

9

N

N

N

N

N

N

O

N

Y

N

10

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

__________
Примітка.



У цьому додатку використовуються такі умовні позначення:

Y - наявність відділення в холодильному приладі;

N - відсутність відділення в холодильному приладі;

O - наявність відділення в холодильному приладі є необов’язковою.


Додаток 8
до Технічного регламенту

КЛІМАТИЧНІ КЛАСИ
холодильних приладів

Кліматичний клас холодильного приладу

Позначення
кліматичного класу

Середня температура повітря, °С

Розширений помірний

SN

від + 10 до + 32

Помірний

N

від + 16 до + 32

Субтропічний

ST

від + 16 до + 38

Тропічний

T

від + 16 до + 43


Додаток 9
до Технічного регламенту

ТЕРМОДИНАМІЧНИЙ КОЕФІЦІЄНТ
для відділень холодильного приладу

Найменування відділення холодильного приладу

Номінальна температура, °С

Термодинамічний коефіцієнт (Wc)

Відділення для зберігання вина

+ 12

0,65

Відділення для зберігання свіжих продуктів

+ 5

1

Відділення для охолоджування

0

1,25

Відділення для приготування льоду та відділення, не марковане зірочкою

0

1,25

Відділення, марковане однією зірочкою (*)

– 6

1,55

Відділення, марковане двома зірочками (**)

– 12

1,85

Відділення, марковане трьома зірочками (***)

– 18

2,15

Відділення для заморожування, марковане чотирма зірочками (****)

– 18

2,15

__________
Примітка.



Для інших відділень холодильного приладу номінальна температура та термодинамічний коефіцієнт визначаються його виробником.


Додаток 10
до Технічного регламенту

ПОПРАВКОВІ КОЕФІЦІЄНТИ

Поправковий коефіцієнт

Значення

Умови застосування 

FF (система протидії обмерзанню)

1,2

для відділення, що не обмерзає (no frost), для зберігання заморожених продуктів

1

для інших відділень

СC (кліматичний клас)

1,2

для холодильного приладу тропічного кліматичного класу

1,1

для холодильного приладу субтропічного кліматичного класу

1

для холодильного приладу розширеного помірного та помірного кліматичного класу

BI (вбудовані)

1,2

для вбудованого холодильного приладу завширшки до 58 сантиметрів

1

для інших вбудованих холодильних приладів


Додаток 11
до Технічного регламенту

КОЕФІЦІЄНТИ
M і N для холодильних приладів

Категорія холодильного приладу

Коефіцієнт

M

N

1

0,233

245

2

0,233

245

3

0,233

245

4

0,643

191

5

0,45

245

6

0,777

303

7

0,777

303

8

0,539

315

9

0,472

286

__________
Примітки.



1. Для холодильного приладу категорії 10 коефіцієнти M і N залежать від номінальної температури відділення і кількості зірочок, якими марковані відділення з найменшою температурою для зберігання, що встановлюється кінцевим користувачем і постійно підтримується згідно з інструкцією з експлуатації.

2. Для інших відділень холодильного приладу коефіцієнти M і N відповідають коефіцієнтам для холодильного приладу категорії 1.".

3. План заходів щодо застосування Технічного регламенту максимально дозволеного споживання електроенергії холодильними приладами на період до 2009 року, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:


"ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2008 р. № 787
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2012 р. № 368)

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо застосування Технічного регламенту максимально дозволеного споживання електроенергії холодильними приладами

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

1. Утворення консультаційно-методичного центру з питань застосування Технічного регламенту максимально дозволеного споживання електроенергії холодильними приладами (далі - Технічний регламент), що функціонує на засадах самоокупності

Держенергоефективності

2012 рік

2. Приведення у разі потреби власних нормативно-правових актів у відповідність з положеннями Технічного регламенту

Мінекономрозвитку

-"-

3. Популяризація застосування Технічного регламенту за допомогою засобів масової інформації, а також шляхом проведення семінарів, конференцій тощо

Держенергоефективності

постійно

4. Призначення органів з оцінки відповідності холодильних приладів вимогам Технічного регламенту

Мінекономрозвитку
Держенергоефективності

-"-

5. Здійснення контролю за додержанням суб’єктами господарювання вимог Технічного регламенту

Держспоживінспекція
Держмитслужба

постійно

6. Внесення в разі потреби змін до Технічного регламенту

Держенергоефективності
Мінекономрозвитку

-"-".



вгору