Документ 368-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 21.08.2013, підстава - 538-2013-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 6 квітня 2011 р. № 368
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки пропаганди української освіти за кордоном

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 56 від 18.01.2012
№ 715 від 30.07.2012
№ 538 від 07.08.2013}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки пропаганди української освіти за кордоном, що додається.

{Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 56 від 18.01.2012}

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 квітня 2011 р. № 368

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки пропаганди української освіти за кордоном

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 56 від 18.01.2012}

{У тексті Порядку слова “Міністерство освіти і науки, молоді та спорту“ в усіх відмінках замінено словом “МОНмолодьспорт“ у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 56 від 18.01.2012}

{У тексті Порядку слово “МОНмолодьспорт“ в усіх відмінках замінено словом “МОН“ згідно з Постановою КМ № 538 від 07.08.2013}

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених МОН у державному бюджеті за програмою “Заходи з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, фінансова підтримка пропаганди української освіти за кордоном” (далі - бюджетні кошти), за таким напрямом використання бюджетних коштів, як фінансова підтримка пропаганди української освіти за кордоном.

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 56 від 18.01.2012}

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем програми є МОН.

Одержувачем бюджетних коштів є державне підприємство "Інформаційно-іміджевий центр", що перебуває у сфері управління МОН.

3. Бюджетні кошти спрямовуються на:

забезпечення ефективного міжнародного співробітництва України з питань визнання документів про освіту;

{Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 56 від 18.01.2012}

зміцнення позицій України на міжнародному ринку освіти;

збільшення кількості іноземних студентів, які здобувають вищу освіту в Україні;

підвищення міжнародного іміджу України та її системи освіти.

4. Бюджетні кошти використовуються за такими напрямами:

розвиток, оновлення та підтримка електронних інформаційних ресурсів та програмного забезпечення з метою залучення до навчання в Україні іноземців, а також на виконання Україною вимог міжнародних конвенцій щодо визнання і верифікації документів про освіту;

{Абзац другий пункту 4 в редакції Постанови КМ № 56 від 18.01.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 715 від 30.07.2012}

пропагування системи освіти України в засобах масової інформації, розрахованих на закордонну аудиторію;

створення рекламно-інформаційної та презентаційної друкованої продукції про Україну, зокрема про її систему освіти;

проведення всеукраїнської конференції старшокласників "Модель ЮНЕСКО" в рамках виконання міжнародної освітньої програми "Модель ООН";

організація та участь у міжнародних заходах в галузі освіти (виставки, семінари, презентації, конференції та інші) в Україні та за кордоном.

{Абзац шостий пункту 4 в редакції Постанови КМ № 56 від 18.01.2012}

5. МОН в установленому порядку затверджує розроблений одержувачем бюджетних коштів план заходів з виконання бюджетної програми (далі - план заходів).

До плану заходів додаються розрахунки та обґрунтування витрат на здійснення заходів, підписані одержувачем бюджетних коштів.

Одержувач бюджетних коштів подає для затвердження МОН результативні показники виконання кожного заходу, які включаються до паспорта бюджетної програми.

6. Одержувач бюджетних коштів подає щокварталу МОН звіт про виконання результативних показників плану заходів.

7. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

8. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов'язань в органах Державної казначейської служби та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому Державною казначейською службою.

9. Одержувач бюджетних коштів подає щомісяця до 5 числа інформацію про використання таких коштів МОН для її узагальнення та подання до 15 числа Мінфіну.

10. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.вгору