Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. N 1222
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.2009368
Документ 368-2009-п, чинний, поточна редакція — Визнання неконституційними окремих положень від 28.10.2009, підстава - v028p710-09

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 14 квітня 2009 р. N 368
Київ
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 4 серпня 2000 р. N 1222
{ Додатково див. Указ Президента
N 287/2009 ( 287/2009 ) від 30.04.2009 }
{ Щодо визнання неконституційними окремих положень див.
Рішення Конституційного Суду
N 28-рп/2009 ( v028p710-09 ) від 28.10.2009 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 4 серпня
2000 р. N 1222 ( 1222-2000-п ) "Про затвердження Порядку отримання
благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та
фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони
здоров'я, культури, науки, спорту та фізичного виховання для
потреб їх фінансування" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 32,
ст. 1363) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 2009 р. N 368
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови
Кабінету Міністрів України
від 4 серпня 2000 р. N 1222
( 1222-2000-п )

1. У постанові ( 1222-2000-п ):
назву і постановляючу частину постанови після слів "охорони
здоров'я" доповнити словами ", соціального захисту";
у вступній частині слова "Відповідно до статті 67 Закону
України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" ( 1458-14 )
виключити.
2. У Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і
пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і
закладами освіти, охорони здоров'я, культури, науки, спорту та
фізичного виховання для потреб їх фінансування, затвердженому
зазначеною постановою ( 1222-2000-п ):
назву і пункт 1 після слів "охорони здоров'я" доповнити
словами ", соціального захисту";
{ Дію абзацу третього пункту 2 зупинено згідно з Указом
Президента N 287/2009 ( 287/2009 ) від 30.04.2009; положення
абзацу третього пункту 2 втратило чинність, як таке, що є
неконституційним, на підставі Рішення Конституційного Суду
N 28-рп/2009 ( v028p710-09 ) від 28.10.2009 }
абзац другий пункту 2 викласти у такій редакції:
{ Дію абзацу четвертого пункту 2 зупинено згідно з Указом
Президента N 287/2009 ( 287/2009 ) від 30.04.2009; положення
абзацу четвертого пункту 2 втратило чинність, як таке, що є
неконституційним, на підставі Рішення Конституційного Суду
N 28-рп/2009 ( v028p710-09 ) від 28.10.2009 }
"Благодійні (добровільні) внески і пожертви від юридичних та
фізичних осіб можуть спрямовуватися на виплату заробітної плати
працівникам установ і закладів освіти, охорони здоров'я,
соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного
виховання.".вгору