Документ 368-XIV, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2011, підстава - 2755-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Про внесення зміни до статті 11 Закону України
"Про податок на додану вартість"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 7, ст. 54)

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. У пункті 11.6 статті 11 Закону України "Про податок на
додану вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1997 р., N 21, ст. 156, N 51, ст. 305) слова і цифри "до 1 січня
1999 року" замінити словами і цифрами "до 1 січня 2000 року".
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 1999 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 25 грудня 1998 року
N 368-XIVвгору