Документ 367-94-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 27.06.2007, підстава - 879-2007-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 4 червня 1994 р. N 367
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 879 ( 879-2007-п ) від 27.06.2007 }
Про внесення змін і доповнень до
постанови Кабінету Міністрів України
від 2 лютого 1993 р. N 83

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого
1993 р. N 83 ( 83-93-п ) "Про Порядок збору та використання коштів
для фінансування витрат, пов'язаних з будівництвом,
реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг
загального користування" (ЗП України, 1993 р., N 4-5, ст.83, N 11,
ст.225) зміни і доповнення згідно з додатком.

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ
Міністр
Кабінету Міністрів України І.ДОЦЕНКО
Інд.34

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 4 червня 1994 р. N 367
ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ,
що вносяться до постанови Кабінету
Міністрів України від 2 лютого 1993 р. N 83

1. У тексті постанови:
1) у пункті 3 слова "концерну "Укршляхбуд" замінити словами
"Департаменту автомобільних доріг Міністерства транспорту";
2) пункт 4 викласти в такій редакції: "Своєчасно не внесені підприємствами, установами і
організаціями незалежно від форм власності та наслідків
фінансово-господарської діяльності кошти, передбачені статтями 4-6
Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства
України" ( 1562-12 ), стягуються з них у безспірному порядку (а з
громадян - за рішенням суду або через нотаріальні контори за
виконавчими написами) з нарахуванням пені і штрафів у розмірах,
установлених законодавством України, які спрямовуються на
фінансування дорожніх робіт";
3) пункт 10 доповнити абзацом другим такого змісту: "Контроль за правильністю та своєчасністю внесення коштів на
дорожні роботи здійснюється відповідно до чинного законодавства";
4) пункт 7 визнати таким, що втратив чинність;
2. У Порядку збору та використання коштів для фінансування
витрат, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і
утриманням автомобільних доріг загального користування,
затвердженому зазначеною постановою:
1) пункти 3, 6, 7 і 11 викласти в такій редакції:
"3. Промислові, транспортні, будівельні та інші підприємства,
кооперативи і господарські організації (далі - підприємства)
відраховують кошти на дорожні роботи у розмірі від 0,4 до 1,2
процента обсягу виробництва продукції, виконуваних робіт (послуг),
а заготівельні, торговельні (в тому числі оптові) та
постачальницько-збутові організації - у розмірі від 0,03 до 0,06
процента річного обороту (без обороту по громадському харчуванню). Фондова і товарні біржі, страховики, інвестиційні фонди і
компанії, комерційні банки та інші кредитні установи, а також
підприємства, що займаються посередницькою діяльністю,
відраховують кошти на дорожні роботи у розмірі від 0,4 до 1,2
процента суми валового доходу, одержаного від наданих послуг, а
підприємства енергетичного комплексу, колективні
сільськогосподарські підприємства, радгоспи провадять відрахування
в зазначених розмірах від обсягів реалізованої продукції. Підприємства з іноземними інвестиціями відраховують кошти на
дорожні роботи на загальних підставах. Конкретний розмір відрахувань, а також напрями їх
використання на розвиток автомобільних (позаміських) доріг
загального користування в Республіці Крим і областях визначаються
відповідно Верховною Радою Республіки Крим, обласними,
Севастопольською міською Радами народних депутатів. Підприємства провадять відрахування коштів на дорожні роботи
незалежно від результатів фінансово-господарської діяльності зі
своїх рахунків в установах банків на субрахунки відповідних
дорожніх підприємств і організацій, на балансі яких перебувають
автомобільні дороги загального користування місцевого значення, не
пізніше 15 числа кожного місяця в розмірі 1/3 квартального
платежу, визначеного виходячи із запланованих на цей період
обсягів виробництва продукції (робіт, послуг), обороту. Остаточний
розрахунок за квартал провадиться до 15 числа місяця, що наступає
за звітним кварталом, згідно із затвердженим процентом відрахувань
і фактичними обсягами виробництва продукції (робіт, послуг),
обороту. Фактичний обсяг виробництва продукції (робіт, послуг),
обороту встановлюється з урахуванням усіх видів діяльності
підприємства (обсягів виробництва продукції, будівельних і
ремонтно-будівельних робіт, що виконуються власними силами,
визначених у договірних цінах, загального обсягу доходів від
перевезення вантажів, пасажирів та інших робіт (послуг) за даними
статистичних і бухгалтерських звітів. Підприємства мають право за погодженням з дорожніми
організаціями замінювати відрахування коштів безпосереднім
виконанням дорожніх робіт, виготовленням і поставкою будівельних
матеріалів, конструкцій, деталей, машин, механізмів та
устаткування. Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг), що надійшла
в іноземній валюті, для визначення суми відрахувань на дорожні
роботи перераховується у валюту України за офіційно встановленим
курсом, що діяв на день надходження коштів на валютний рахунок або
в касу підприємства. Відрахування підприємств і господарських організацій на
будівництво та ремонт автомобільних доріг включаються до складу
витрат на виробництво продукції (робіт, послуг), витрат обороту. Із коштів, що централізуються Кабінетом Міністрів України для
забезпечення рівномірного розвитку дорожнього господарства по
регіонах країни згідно з статтею 4 Закону України "Про джерела
фінансування дорожнього господарства України" ( 1562-12 ), 2/3 використовується на розвиток виробничої бази
дорожніх підприємств і організацій, придбання дорожніх машин,
механізмів і транспорту, решта - на перерозподіл між областями";
"6. Дорожні організації, які мають на балансі автомобільні
дороги загального користування і здійснюють їх експлуатаційне
утримання, можуть спрямовувати до 5,5 процента коштів, що
надходять відповідно до статті 4 Закону України "Про джерела
фінансування дорожнього господарства України" на проектування,
будівництво та реконструкцію кар'єрів і асфальтобетонних заводів і
полігонів для виробництва залізобетонних конструкцій, заводів і
майстерень по ремонту будівельних і дорожніх машин, баз
механізації, виробничих баз дорожніх організацій, автобаз,
гаражів, інженерно-лабораторних корпусів та комплексів дорожньої
служби і дорожнього автосервісу, лінійних житлових будинків й
придбання устаткування, транспортних засобів, дорожніх будівельних
механізмів, інструменту, інвентаря та організацію збору
відрахувань на дорожні роботи, а також інші витрати, пов'язані з
організацією та проведенням дорожніх робіт;
7. Збір від продажу паливно-мастильних матеріалів
відраховують на дорожні роботи підприємства, об'єднання,
організації, а також підприємці незалежно від форм власності, що
реалізують споживачам і населенню автомобільний бензин, дизельне
паливо, автомобільне та дизельне мастило, зріджений та стиснений
газ для заправлення транспортних засобів, у розмірі 7 процентів
вартості реалізованих нафтопродуктів без податку на добавлену
вартість. Реалізація зазначених матеріалів споживачам і населенню
проводиться за цінами, збільшеними на суму цього збору, без
нарахування податку на добавлену вартість на суму збору. Збір від продажу дизельного палива і мастил
сільськогосподарським підприємствам і селянським (фермерським)
господарствам не справляється і відпускні ціни при цьому на суму
збору не збільшуються. Сільськогосподарськими підприємствами вважаються ті
підприємства, для яких виробництво сільськогосподарської продукції
є основною діяльністю. Збір справляється підприємствами і організаціями, що входять
до сфери управління Держкомнафтогазу (включаючи нафтопереробні
заводи), іншими підприємствами, об'єднаннями, організаціями та
підприємцями, що реалізують споживачам паливно-мастильні матеріали
(без урахування відвантажень до державного резерву та у разі
реалізації нафтопродуктів нафтопродуктозабезпечуючими
підприємствами одне одному). Споживачами паливно-мастильних матеріалів є підприємства,
об'єднання, організації та підприємці, які використовують ці
матеріали для власних потреб";
"11. Підприємства, об'єднання, організації, які мають
автомобільні господарства, що не перебувають на самостійному
балансі, і не ведуть окремий облік доходів від експлуатації
автомобільного транспорту, розмір доходів, від яких відраховується
2 проценти на дорожні роботи, визначають на рівні собівартості
автомобільних перевезень, відображеної в бухгалтерському обліку".
2) у пункті 5 слова "дорожні підприємства і організації
концерну "Укршляхбуд" замінити словами "дорожні підприємства і
організації, що входять до сфери управління Мінтрансу", а у
пунктах 8, 10 і 16 слова "концерну "Укршляхбуд" - словами
"Департаменту автомобільних доріг Мінтрансу".вгору