Про заходи по дальшому поліпшенню протезно-ортопедичної допомоги населенню
Постанова Ради Міністрів Української РСР; Перелік, Заходи від 17.07.1970367
Документ 367-70-п, поточна редакція — Прийняття від 17.07.1970

                                                          
РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
П О С Т А Н О В А
від 17 липня 1970 р. N 367
Київ
Про заходи по дальшому поліпшенню
протезно-ортопедичної допомоги населенню

Рада Міністрів Української РСР відмічає, що за останні роки
дещо поліпшилась протезно-ортопедича допомога населенню, зросла
потужність ряду підприємств протезної промисловості та їх технічна
оснащеність; збільшився обсяг виробництва протезно-ортопедичних та
швейно-бандажних виробів, провадиться певна робота по розробці і
впровадженню у виробництво більш досконалих конструкцій протезів.
Проте у виробництві протезів та в організації
протезно-ортопедичної допомоги населенню ще мають місце серйозні
недоліки.
Підприємства протезної промисловості Міністерства соціального
забезпечення УРСР не повністю забезпечують потребу населення у
протезно-ортопедичних і швейно-бандажних виробах. Потреба в
ортопедичному взутті забезпечується на 37 процентів, у
швейно-бандажних виробах на 56, у милицях для інвалідів - на
31 процент.
Внаслідок незадовільної організації виробництва і
недостатнього впровадження механізації виробничих процесів
підприємства протезної промисловості виготовляють протези низької
якості і порушують строки їх виготовлення.
Слабо проводиться робота по удосконаленню існуючих і розробці
більш досконалих нових конструкцій протезів. Для цієї мети не
використовуються досягнення сучасної науки і техніки, синтетичні
та інші нові матеріали. Не вживається заходів до підвищення
технічного рівня і культури виробництва на цих підприємствах.
Протезні заводи у Вінницькій, Ворошиловградській, Львівській,
Одеській і Харківській областях розміщені в тісних, малопридатних
для виробництва приміщеннях, не забезпечені належним технічним
устаткуванням і кваліфікованими кадрами, що позначається на якості
протезних виробів.
Мало приділяється уваги поліпшенню протезно-ортопедичної
допомоги населенню, яке проживає у віддаленій від протезних
заводів місцевості.
Серйозні недоліки в роботі підприємств протезної
промисловості є наслідком недостатнього керівництва ними з боку
Міністерства соціального забезпечення УРСР і його тресту протезної
промисловості.
Вкрай незадовільно здійснюється будівництво протезних
заводів, а виділені на цю мету кошти з року в рік не
використовуються. Будівельні організації Міністерства промислового
будівництва УРСР будують Одеський і Львівський протезні заводи вже
протягом чотирьох років замість двох років за нормами.
Ряд підприємств Міністерства легкої промисловості УРСР
поставляють для виготовлення протезно-ортопедичних виробів
матеріали низької якості, які не відповідають технічним вимогам.
Харківський науково-дослідний інститут протезування і
травматології імені Сітенка Міністерства охорони здоров'я УРСР
недостатньо проводить дослідну роботу в галузі протезування і
розробки більш досконалих конструкцій протезно-ортопедичних
виробів, не подає необхідної допомоги підприємствам протезної
промисловості у підвищенні якості протезування і технічного рівня
протезного виробництва.
З метою поліпшення протезно-ортопедичної допомоги населенню
Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
1. Держплану УРСР передбачити в народногосподарському
п'ятирічному плані на 1971-1975 роки збільшення обсягу виробництва
протезно-ортопедичної продукції на 45 процентів.
Міністерству соціального забезпечення УРСР забезпечити
збільшення виробництва протезних виробів у зазначених обсягах.
2. Зобов'язати Міністерство соціального забезпечення УРСР:
- вжити заходів до поліпшення роботи підприємств протезної
промисловості, зміцнити їх кваліфікованими кадрами
інженерно-технічних і медичних працівників, забезпечити підвищення
технічного рівня і культури виробництва, здійснити механізацію
виробничих процесів і впровадити прогресивну технологію, добитися
докорінного поліпшення якості протезно-ортопедичних і
швейно-бандажних виробів;
- здійснити протягом 1971-1975 років реконструкцію
підприємств протезної промисловості згідно з додатком.
Держплану УРСР виділяти Міністерству соціального забезпечення
УРСР ліміти проектно-розвідувальних робіт у необхідних обсягах на
виготовлення проектно-кошторисної документації та передбачати в
проектах народногосподарських планів на 1971-1975 рр.
капіталовкладення у відповідних з кошторисною вартістю обсягах на
вказану реконструкцію.
Міністерству будівництва підприємств важкої індустрії УРСР,
Міністерству промислового будівництва УРСР силами підвідомчих
підрядних організацій здійснити реконструкцію і ввести в дію
підприємства протезної промисловості в строки, визначені цією
постановою.
3. Міністерству соціального забезпечення УРСР:
- організувати в 1970 році на одноразових місячних курсах при
Київському протезному заводі підвищення кваліфікації майстрів
протезних підприємств та при Харківському центральному
науково-дослідному інституті експертизи працездатності інвалідів -
підвищення кваліфікації інженерно-технічних працівників цих
підприємств;
- створити протягом 1970-1971 років на Київському заводі
дерев'яних протезних півфабрикатів виробництво дерев'яних палиць
потужністю 200 тисяч і дерев'яних милиць - 170 тисяч штук на рік;
- створити протягом 1970-1971 років в містах Ворошиловграді,
Дніпропетровську, Донецьку, Одесі, Києві, Львові, Харкові ательє
по виготовленню і продажу малоскладного ортопедичного взуття і
бандажів.
4. Зобов'язати виконкоми Дніпропетровської, Донецької,
Ворошиловградської, Львівської, Одеської і Харківської обласних та
Київської міської Рад депутатів трудящих виділяти:
- протягом 1971-1973 років для протезних заводів жилу площу
по 100 кв. метрів щороку;
- протягом 1970-1971 рр. приміщення для організації ательє по
прийманню і виготовленню замовлень на ортопедичне взуття та
бандажні вироби.
5. Міністерству соціального забезпечення УРСР за погодженням
з Держпланом УРСР, Міністерством охорони здоров'я УРСР подати до
1 жовтня 1970 року Раді Міністрів УРСР пропозиції про поліпшення
методичної допомоги підприємствам протезної промисловості з боку
Харківського науково-дослідного інституту протезування і
травматології.
6. Держплану УРСР передбачити виділення Міністерству
соціального забезпечення УРСР у 1971-1972 роках цільовим
призначенням для підприємств протезної промисловості
20 автомобілів УАЗ і 15 санітарних автомобілів для пересувних
протезних майстерень по обслуговуванню інвалідів, які проживають у
віддаленій від протезних заводів місцевості.
7. Зобов'язати Міністерство легкої промисловості УРСР
розробити і затвердити за погодженням з Міністерством соціального
забезпечення УРСР технічні вимоги до якості шкіри, бавовняних і
шовкових тканин та еластичної стрічки для виготовлення
протезно-ортопедичних і швейно-бандажних виробів та забезпечити їх
випуск і поставку, починаючи з 1971 року, за заявками Міністерства
соціального забезпечення УРСР.
Держплану УРСР забезпечити виділення Міністерству соціального
забезпечення УРСР для підприємств протезної промисловості
зазначених матеріалів в обсягах відповідно до встановлених планів
виробництва протезно-ортопедичних і швейно-бандажних виробів.
8. Міністерству лісової і деревообробної промисловості УРСР
забезпечити виготовлення для протезної промисловості букових
заготовок для виробництва милиць і палиць для інвалідів в
кількості: в 1971 р. - 1000 куб. метрів, 1972 р. - 1400,
1973 р. - 1600, 1974 р. - 1800, 1975 р. - 2000 куб. метрів.
Держплану УРСР забезпечити щорічне виділення Міністерству
соціального забезпечення УРСР фондів на пиломатеріали для
виготовлення милиць і палиць для інвалідів. Головпостачу УРСР
забезпечити за рахунок цих фондів передачу Міністерству лісової і
деревообробної промисловості УРСР букових пиломатеріалів на
виготовлення заготовок вказаних виробів і поставку їх Київському
заводу дерев'яних протезних півфабрикатів.
9. Зобов'язати Міністерство охорони здоров'я УРСР:
а) сконцентрувати спеціалізовану методичну допомогу
інвалідам, які потребують консервативної і хірургічної підготовки
до превинного протезування, в ортопедичних відділеннях обласних
лікарень і інших лікарень, що розташовані в містах, в яких є
протезні заводи і цехи;
б) організувати при госпіталях інвалідів Великої
Вітчизняної війни кабінети протезування та навчання інвалідів
користуванню протезами і ортопедичним взуттям;
в) організувати при сурдологічних кабінетах ремонт слухових
апаратів і вжити заходів до поліпшення ушного протезування.
10. Зобов'язати Академію наук УРСР забезпечити в
1971-1975 роках розробку силами підвідомчих їй науково-дослідниих
установ нових полімерних матеріалів і сплавів металів для
застосування їх в протезуванні та протезобудуванні.
11. Держплану УРСР, Міністерству соціального забезпечення
УРСР, Міністерству охорони здоров'я УРСР про хід виконання цієї
постанови доповісти Раді Міністрів УРСР 15 січня 1971 року та
15 грудня 1972 року.

Голова
Ради Міністрів УРСР В.ЩЕРБИЦЬКИЙ
Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО
Інд. 38

Додаток
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 17 липня 1970 р. N 367
ПЕРЕЛІК
підприємств протезної промисловості
Міністерства соціального забезпечення УРСР,
що підлягають реконструкції

------------------------------------------------------------------ Назва підприємств |Рік початку| Річна проектна потужність |і рік за- | |кінчення | |реконструк-| |ції | ------------------------------------------------------------------ Київський протезний 1972-1973 10 тис. протезних виробів
завод 60 тис. пар ортопедичного
взуття
150 тис. бандажів
Вінницький протезний 1971-1973 5 тис. протезних виробів
завод 5 тис. пар ортопединого
взуття
Ворошиловградський 1971-1972 5 тис. протезних виробів
протезний завод 5 тис. пар ортопедичного
взуття
Харківський протезний 1971-1972 6 тис. протезних виробів
завод 50 тис. пар ортопедичного
взуття
150 тис. бандажів
Житомирський протезний 1973 2 тис. протезних виробів
цех 2 тис. пар ортопедичного
взуття
Ровенський протезний 1975 2 тис. протезних виробів
цех 2 тис. пар ортопедичного
взуття
Сумський протезний цех 1973 2 тис. протезних виробів
2 тис. пар ортопедичного
взуття
Тернопільський протезний 1975 2 тис. протезних виробів
цех 2 тис. пар ортопедичного
взуття
Черкаський протезний цех 1971 2 тис. протезних виробів
2 тис. пар ортопедичного
взуття

Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР К.БОЙКОвгору