Деякі питання дерегуляції господарської діяльності
Постанова Кабінету Міністрів України; Статут, Порядок від 27.03.2019367
Документ 367-2019-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.03.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.04.2019. Подивитися в історії? )

12. Абзац сьомий пункту 10 Типової технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 451 “Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 40, ст. 1546; 2015 р., № 59, ст. 1936), виключити.

13. У Типовому договорі про участь у фонді фінансування будівництва, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 227 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 28, ст. 949):

{Зміни до Типового договору}

14. У Порядку забезпечення доступу нотаріусів до Державного земельного кадастру, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2015 р. № 457 “Деякі питання надання нотаріусам доступу до Державного земельного кадастру” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 54, ст. 1742):

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

“2. Надання нотаріусам доступу до Кадастру здійснюється через веб-сервіси веб-порталу “Публічна кадастрова карта”, який є частиною програмного забезпечення Державного земельного кадастру та розміщений на веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, за умови ідентифікації особи з використанням кваліфікованого електронного підпису та захищеного носія особистих ключів (далі - публічний доступ), або за допомогою програмного забезпечення Кадастру шляхом підключення до нього з використанням телекомунікаційних каналів зв’язку та кваліфікованого електронного підпису та захищеного носія особистих ключів (далі - програмний доступ).”;

2) доповнити Порядок пунктами 2-1-2-3 такого змісту:

“2-1. Відомості Кадастру, отримані за допомогою публічного чи програмного доступу, мають однакову юридичну силу.

2-2. Витяг з Кадастру в електронній формі надається в режимі реального часу та оформлюється відповідно до Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг”.

2-3. Послуги із забезпечення програмного доступу нотаріусів до Кадастру, (підключення, технічне і технологічне супроводження такого доступу) надаються адміністратором Кадастру (далі - адміністратор) на платній основі згідно з договором, укладеним між приватним нотаріусом та адміністратором.

Інформаційно-консультативні послуги з питань роботи з програмним забезпеченням Кадастру надаються нотаріусам безоплатно до моменту підключення шляхом проведення одноденних курсів згідно з договором, укладеним між приватним нотаріусом та адміністратором.

Додаткові інформаційно-консультативні послуги з питань роботи з програмним забезпеченням Кадастру надаються нотаріусам на платній основі згідно з договором, укладеним між приватним нотаріусом та адміністратором.

Зазначені послуги, зокрема додаткові, надаються на підставі відповідних договорів, що укладаються між головним територіальним управлінням юстиції, у трудових відносинах з яким перебуває державний нотаріус, та адміністратором.”;

3) у другому реченні пункту 6 слова “припинення доступу нотаріуса” замінити словами “припинення програмного доступу нотаріуса”.

15. У Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1127 “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 2, ст. 108, № 68, ст. 2301; 2017 р., № 59, ст. 1802):

1) пункт 41 доповнити абзацом такого змісту:

“Документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси, також не вимагається у разі, коли адреса отримана під час реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна та зазначена в документі, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта. У такому разі державний реєстратор відповідно до зазначених заявником у відповідній заяві відомостей про реєстраційний номер документа, що згідно з вимогами законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, обов’язково перевіряє відсутність суперечностей між заявленою адресою та відомостями, що містяться в цьому Реєстрі.”;

2) пункт 54 доповнити абзацом такого змісту:

“Документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси, не вимагається у разі, коли адреса отримана під час реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна та зазначена в документі, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта. У такому разі державний реєстратор відповідно до зазначених заявником у відповідній заяві відомостей про реєстраційний номер документа, що згідно з вимогами законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, обов’язково перевіряє відсутність суперечностей між заявленою адресою та відомостями, що містяться в цьому Реєстрі.”;

3) абзац третій пункту 77 викласти в такій редакції:

“документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси (крім випадків державної реєстрації права власності на реконструйований об’єкт нерухомого майна, а також випадків, коли адреса отримана під час реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна та зазначена в документі, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта);”;

4) абзац восьмий пункту 78 викласти в такій редакції:

“документа, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси (крім випадків державної реєстрації права власності на реконструйований об’єкт нерухомого майна, а також випадків, коли адреса отримана під час реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна та зазначена в документі, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта);”;

5) пункт 79 доповнити абзацом такого змісту:

“Документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси, не вимагається у разі, коли адреса отримана під час реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна та зазначена в документі, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта. У такому разі державний реєстратор відповідно до зазначених заявником у відповідній заяві відомостей про реєстраційний номер документа, що згідно з вимогами законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, обов’язково перевіряє відсутність суперечностей між заявленою адресою та відомостями, що містяться в цьому Реєстрі.”;

6) абзац п’ятий пункту 80 викласти в такій редакції:

“документа, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси (крім випадків державної реєстрації права власності на реконструйований об’єкт нерухомого майна, а також випадків, коли адреса отримана під час реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна та зазначена в документі, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта);”;

7) у тексті Порядку слова “кваліфікований електронний цифровий підпис” у всіх відмінках замінити словами “кваліфікований електронний підпис” у відповідному відмінку.”.

16. У пункті 4 Положення про Державну екологічну інспекцію України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2017 р. № 275 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 36, ст. 1131; 2019 р., № 6, ст. 193):

1) у підпункті 2:

абзац третій підпункту “а” виключити;

у підпункті “в”:

в абзаці десятому слова “, баластних та лляльних вод” виключити;

в абзаці п’ятнадцятому слова “, додержання норм екологічної безпеки” виключити;

абзаци шістнадцятий і сімнадцятий виключити;

у підпункті “н” слова “, баластними та лляльними водами” виключити;

2) підпункт 11 викласти в такій редакції:

“11) проводить у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон перевірку дотримання вимог законодавства про радіаційну безпеку у разі виявлення органом (підрозділом) Держприкордонслужби транспортних засобів, вантажів та іншого майна з перевищенням допустимого рівня іонізуючого випромінювання та повідомляє в установленому порядку органу (підрозділу) Держприкордонслужби про результати такої перевірки;”.вгору